Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3965

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0069/24/EO Zabezpečenie online tlmočníckych služieb na sériu stretnutí pracovných skupín projektových partnerov v rámci cezhraničného projektu "DANUBE BIKE&BOAT 2" za obdobie 02-09/2024 ako aj prekladateľské služby zápisníc z týchto stretnutí. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Translata, spol. s r.o. 35927836 3 132,00 € 15.02.2024 16.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0068/24/EO Zabezpečenie účasti na on-line konferencii HeRo 2024 – HR efektívne a odborne pre 1 zamestnanca Úradu BSK, ktorú organizuje spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. v dňoch 15.-16.05.2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 528,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0066/24/EO Vykonanie stavebno-technického posudku stavu zavlhnutia stavebných konštrukcií s návrhom sanácie zistených porúch pre národnú kultúrnu pamiatku- Synagóga vo Svätom Jure. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PRODISAN PICHOVÁ s.r.o. 53896343 3 356,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0065/24/EO Zabezpečenie účasti na odbornej konferencii "eBF 2024" pre 4 zamestnancov Úradu BSK. Konferencia sa uskutoční v dňoch 11. - 14. júna 2024 v Ostrave, Hotel Imperial. Účastnícky poplatok na osobu je 379,00 Eur bez DPH, t. j. 458,59 Eur s DPH (DPH = 21%). Celková suma je 1 516,00 Eur bez DPH, t. j. 1 834,36 Eur s DPH (DPH = 21%). Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEBIZ s.r.o. 64616398 1 834,36 € 14.02.2024 15.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0062/24/EO Zabezpečenie účasti pre národného kontrolóra odboru Interact Máriu Šmahovskú na odbornom seminári s názvom "Pravidlá a kontrola pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021 - 2027“, ktorý sa uskutoční online dňa 20.02.2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO s.r.o. 35900831 96,00 € 13.02.2024 14.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0061/24/EO Vypracovanie projektu dopravného značenia na parkovisku Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava v lehote do 29.2.2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 CESTPROJEKT, spol. s.r.o. 35937467 2 159,40 € 12.02.2024 13.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0060/24/EO Účasť na odbornej EPI konferencii online formou "Verejné obstarávanie 2024", ktorá sa uskutoční v dňoch 13.- 14. 02. 2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 276,00 € 09.02.2024 13.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0058/24/EO Zabezpečenie účasti na odbornom on-line seminári „Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR a VÚC za rok 2023“, ktorý sa uskutoční dňa 08.02.2024 pre zamestnanca z odd. účtovníctva. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EDOS-PEM s. r. o. 36287229 98,00 € 07.02.2024 09.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0055/24/EO Geodetické zameranie stavby Synagóga v Senci pre potreby kolaudácie. Budovy ležia na p.č. 3496/2, 3480, 3481, 3482/1 k.ú. Senec, Mierové námestie 16/12, 903 01 Senec. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 propolis s.r.o. 54285721 378,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0049/24/EO Zabezpečenie ubytovania v Rige pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 04.-08.03.2024 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lotyšsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Radisson Blu Daugava Hotel 0000000 2 040,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0053/24/EO Poskytovanie platených reklamných služieb v internetovej databáze videí YouTube. Účelom je propagácia video materiálov natočených v produkcii BSK ako nástroja komunikačnej stratégie na rok 2024. Propagované budú kľúčové témy BSK, vrátane povinnej publicity projektov hradených z fondov EÚ. YouTube je unikátna platforma, ktorá umožňuje zdieľanie a propagáciu videí s celosvetovým pokrytím. Služba bude poskytovaná do vyčerpania finančného limitu objednávky na obdobie do 31.12.2024. Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena poskytovanej služby predstavuje sumu 20 000,- EUR bez DPH, t.j. 24 000,- EUR s DPH. Ak je Poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Poskytovateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Google Ireland Limited 00000000 24 000,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0050/24/EO Zabezpečenie ubytovania v Bratislave pre zamestnanca odboru Interact Úradu BSK s miestom výkonu práce v Bruseli, v termíne 11.-16.02.2024 z dôvodu účasti na služobnej pracovnej ceste v Slovenskej republike. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Legendhotels Slovakia s.r.o. 52080790 567,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0056/24/EO Zabezpečenie vypracovania nezávislého stanoviska hlavného odborníka MZ SR pre odbor lekárska genetika k trom štúdiám biomedicínskeho výskumu s názvom: • MultiOmics - Zriedkavé ochorenia • PrenaScreen • PrenaCare Hlavným odborníkom MZ SR pre odbor lekárska genetika je MUDr. Martin Mistrík. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MUDr. Martin Mistrík 00000000 300,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0054/24/EO Rozbor vody pre kolaudáciu alebo otvorenie prevádzky. Adresa odberu: Synagóga v Senci, Mierové námestie 12, 903 01 Senec Rozbor vody z verejného vodovodu na účely kolaudácie. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Danum s.r.o. 36824933 109,90 € 06.02.2024 06.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0047/24/EO Výmena brzdy komplet na výťahu v budove Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 2 565,60 € 02.02.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0048/24/EO Zabezpečenie likvidácie odpadu z odlučovača ropných látokv objekte Kaštieľ Čunovo. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 678,20 € 02.02.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0051/24/EO Dopracovanie projektovej dokumentácie objektu SO 01- Budova praktického vyučovania SOŠ Polygrafickej, Račianska 190, 832 26 Bratislava. Predmetom dopracovania projektovej dokumentácie je: 1. Projekt bezbariérového vstupu do budovy objektu SO 01 – Budova praktického vyučovania 2. Energetický certifikát súčasného stavu budovy 3. Projekt využitia tepelných čerpadiel v miestnostiach 218 – 220. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PLUS 2 Architekti, s.r.o. 46428496 3 912,00 € 02.02.2024 05.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0040/24/EO Zabezpečenie podujatia pri príležitosti stretnutia tímu Interact. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Grapent a.s. 36689483 2 836,50 € 31.01.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0044/24/EO Prístup do portálu judikaty.info "Balíček KOMPLET" (3 prístupy) pre Oddelenie verejného obstarávania na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Právna informačná databáza, s. r. o. 53250044 2 400,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0039/24/EO Vykonanie úradnej skúšky na vyhradenom plynovom technickom zariadení pre projekt "Rekonštrukcia areálu Kráľová na administratívu a rodinný dom" Úradná skúška na plynovom zariadení je súčasťou projektu "Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“, ktorý sa realizuje v medziach Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 576,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0034/24/EO Zabezpečenie jarnej a jesennej deratizácie na rok 2024 v administratívnej budove BSK a objektoch, ktoré sú v správe Úradu BSK v zmysle zákona a VZN mesta Bratislava : ide o opatrenia predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení - regulácia živočíšnych škodcov podľa ustanovení § 51 ods. 1. písm. a), § 52 ods. 1 písm. a ) a § 53 písm. verejného zdravia. V zmysle VZN č. 10/2002 o celoplošnej deratizácií je BSK povinný deratizáciu vykonať. Jedná sa o objekty : - budova Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava, administratívna budova ( suterén + garáže ) o ploche 1 000 m2, - Jankolova 6, Petržalka , Bratislava o rozlohe 400 m2 - Kaštieľ Malinovo, Bratislavská 44, Malinovo o rozlohe 1 000 m2 - ZS Rovniankova 1,Bratislava o rozlohe 1000 m2 - Istrochem, Nobelova 34, Bratislava o rozlohe 1 020 m2 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba 41332318 1 596,00 € 29.01.2024 29.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0042/24/EO Zabezpečenie konferencie „BKT.summit 2024 vízia moderných a udržateľných budov“, ktorá sa uskutoční dňa 31.01.2024 v Bratislave pre zamestnanca IRP BK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AltTag Media s.r.o. 46168974 120,00 € 29.01.2024 29.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0035/24/EO Vykonávanie pravidelných prehliadok, preventívnej údržby, odstraňovanie porúch,doplnkové služby výťahových zariadení na rok 2024. Rozsah a technická špecifikácia: Typ zariadenia - ThyssenKrupp Rok výroby - 2009 Nosnosť - 1000 kg Výrobne číslo - 290708036 Počet staníc - 7 Počet mesiacov/ obdobie -11 Miesto plnenia: Administratívna budova Úradu Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 1 217,83 € 29.01.2024 29.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0041/24/EO Predĺženie platnosti domén rodinne-pasy.sk a ekocentrumcunovo.skv užívaní ÚBSK na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Websupport s. r. o. 36421928 35,76 € 29.01.2024 29.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0031/24/EO Zabezpečenie odbornej prehliadky šikmej schodiskovej plošiny pre rok 2024 a to 2 x za rok. Šikmá schodisková plošina je umiestnená : - Šikmá schodisková plošina SP STRATOS, umiestnená v budove bývalej MŠ Jankolova ul.č. 6, Petržalka, Bratislava - Šikmá schodisková plošina SP OMEGA , umiestnená na schodisku administratívnej budovy Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ARES, spol. s r.o. 31363822 480,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0032/24/EO Kontrola chladiacich zariadení na únik fluórovaných plynov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RISERVIS s.r.o. 47883341 1 947,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0033/24/EO Upratovanie administratívnej budovy Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave a vysunutého pracoviska na Jankolovej 6 v Bratislave v mesiacoch február 2024 a marec 2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AMG Security, s.r.o. 46268995 10 776,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0028/24/EO Rozšírenie funkcionality mzdového programu VEMA o moduly na obdobie 12 mesiacov: 1.) PNZSK - Automatické sťahovanie elektronických PN priamo do mzdového programu. Efektívnejšie a presnejšie spracovanie elektronických PN priamo na portáli Sociálnej poisťovni. 2.) HX0080 - Importovanie dát do mzdového programu Vema z Excelu. Update VEMA o nový modul, pomocou ktorého bude možné využívať importy dát v 64-bit verzii MS Office. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 2 475,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0030/24/EO Zabezpečenie servisu, údržby a opravy kávovarov v počte 29 ks ( odvápnenie, odmastenie sparovacej jednotky, vyčistenie sitka, premazanie sparovacej jednotky, umytie kávovaru, kontrola a nastavenie, výmena tesnení, podľa potreby výmena filtrov, mlynčekov ) v priebehu roka 2024. Plnenie predmetu objednávky bude priebežne na základe aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne do vyčerpania finančného limitu objednávky. Jednotková cena za údržbárske služby : 40,- € s DPH/výkon , predpokladaný rozsah : 70 výkonov . Jednotková cena za servisné služby (oprava pracovnej jednotky) : 20,- € s DPH / 35 výkonov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COFFIX s.r.o. 48261068 3 500,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0038/24/EO Spracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, novovytvorených pozemkov v k.ú. Vysoká pri Morave, ktoré sa nachádzajú pod cyklomostom „Vysoká pri Morave-Marcehgg“, a to: 1. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/16, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 146 m2, 2. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/17, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 463 m2, 3. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/15, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 52 m2, 4. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/18, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 957 m2, 5. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/19, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 733 m2, 6. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/20, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 182 m2, 7. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/21, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 90 m2, 8. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/22, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 89 m2, 9. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5644/23, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 35 m2, 10. novovytvorený pozemok parcely reg. C, s parc. č. 5703/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 37 m2. Novovytvorené pozemky vznikli odčlenením od pôvodných pozemkov na základe geometrického plánu č. 210/2021 overený pod č. G1-162/2022, vyhotovenom spoločnosťou GeoREALing s.r.o., Pri trati 25, 821 06 Bratislava. Lehota vykonania: do 5 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 320,00 € 25.01.2024 25.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka