Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3978

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0206/24/EO Objednávka na tlmočnícke služby na naše nadchádzajúce podujatie - oficiálne otvorenie výstavy "Princess Stéphanie - Life and Legacy in Bratislava Region" Bratislavský samosprávny kraj 36063606 TOP PREKLADY, s.r.o. 35972351 90,72 € 11.06.2024 11.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0207/24/EO Objednávka na zabezpečenie občerstvenia a nápojov v súvislosti s našim predchádzajúcim podujatím - oficiálnym otvorením výstavy "Princess Stéphanie - Life and Legacy in Bratislava Region" Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DEWITT s. r. o. 51850796 1 535,00 € 11.06.2024 11.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0203/24/EO Zabezpečenie opravy nefunkčného výťahu v administratívnej budove Úradu BSK - výmena riadiacej dosky (havária). Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 1 382,76 € 07.06.2024 10.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0204/24/EO Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu - pristavenie a prenájom kontajnera, odvoz a likvidácia. Miesto výkonu: Bratislavský samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Vladimír Bán - SITY KONT 43446949 1 750,00 € 07.06.2024 10.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0199/24/EO Predmetom zákazky je nájom priestorov na zabezpečenie pracovného rokovania hlavných kontrolórov VÚC, ktoré sa uskutoční v priestoroch ubytovania hotela (TP Hotel Družba, Slnečné jazerá - Juh, Senec) počas stretnutia v dňoch 05.06.2024 a 06. 06.2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 TRANSPETROL, a.s. 31341977 720,00 € 04.06.2024 04.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0196/24/EO Zabezpečenie plošnej printovej inzercie v rámci povinnej publicity OVS – 2. kolo, v periodiku MALACKO, v rozsahu 1/2 strany, 1 opakovanie v termíne 07. 06. 2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 UNIMEDIA, s.r.o. 31380999 213,18 € 03.06.2024 04.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0198/24/EO Predmetom zákazky je organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti Slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future a to technické zabezpečenie vrátane obsluhy, zabezpečenie ozvučenia, projekcie, tlmočenia, cateringu, výzdoby priestoru. Poskytnutie služieb hasičskej, zdravotnej a iné. Prílohou objednávky je Návrh obchodných podmienok z 28.05.2024 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Big - agency Slovakia s. r. o. 47177331 12 221,52 € 03.06.2024 04.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0190/24/EO Zabezpečenie upratovania spoločných priestorov administratívnej budovy Úradu BSK na Sabinovskej 16,Bratislava a budovy Jankolovej 6,Bratislava od 01.06.2024 do 31.07.2024. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AMG Security, s.r.o. 46268995 11 976,00 € 31.05.2024 03.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0194/24/EO Predmetom zákazky je zabezpečenie výučby anglického a francúzskeho jazyka pre zamestnancov odboru Interact Časť 1: Individuálny kurz všeobecnej angličtiny úroveň CEF C1 pre slovensky hovoriaceho študenta Prílohou písomnej objednávky sú: Podrobný opis predmetu zákazky Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PRO EDUCATION International s.r.o. 47372281 2 904,00 € 30.05.2024 31.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0195/24/EO Predmetom zákazky je zabezpečenie výučby anglického a francúzskeho jazyka pre zamestnancov odboru Interact Časť 2: Individuálny kurz všeobecnej francúzštiny úroveň CEF A2 pre anglicky hovoriaceho študenta Prílohou písomnej objednávky sú: Podrobný opis predmetu zákazky Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PRO EDUCATION International s.r.o. 47372281 2 976,00 € 30.05.2024 31.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0193/24/EO Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby, pri príležitosti podujatia Deň detí v Ekocentre Čunovo. Termín realizácie podujatia: 01. 06. 2024 Čas strávený na podujatí: od 12:30 - 17:30 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. 52389413 299,00 € 29.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0191/24/EO Zabezpečenie ochrany pred požiarmi DHZO, pri príležitosti podujatia Deň detí v Ekocentre Čunovo. Termín realizácie podujatia: 01. 06. 2024 Čas strávený na podujatí: od 12:00 - 17:00 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mestská časť Bratislava - Čunovo 00641243 150,00 € 29.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0192/24/EO Zabezpečenie prenájmu mobilných toaliet, k príležitosti podujatia Deň detí v Ekocentre Čunovo. Počet: 4 ks mobilných toaliet + dovoz a odvoz Termín realizácie podujatia: 01. 06. 2024 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tik-Tok WC s.r.o. 53533224 240,00 € 29.05.2024 30.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0187/24/EO Zabezpečenie on-line školenia „Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie“, ktoré sa uskutoční dňa 30.05.2024 pre zamestnanca z Odb. Implementácie operačných programov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 28.05.2024 28.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0186/24/EO Zabezpečenia školenia "Kybernetická bezpečnosť pre zamestnancov Úradu BSK“, ktoré sa uskutoční v 3 rôznych termínoch do 30.9.2024 v priestoroch Ú BSK pre 230 zamestnancov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GOPAS SR, a.s. 35881674 3 600,00 € 28.05.2024 28.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0181/24/EO Zabezpečenie opravy nefunkčného výťahu v administratívnej budove Úradu BSK - výmena frekvenčného meniča (havária). Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 7 874,40 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0185/24/EO Zabezpečenie webinára "Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky", ktorý sa uskutoční dňa 29.05.2024 pre oddelenie verejného obstarávania. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Grantexpert s. r. o. 47454890 119,00 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0182/24/EO Prístup do právneho systému EPI v počte 3 ks na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 3 924,00 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0180/24/EO Vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie zamieňaných pozemkov - KÚ BA Dúbravka, Parcely BSK: 2435/38, 2435/28, LV 3794, Parcely Čerešne Plaza, s.r.o..: 2435/31, LV 3910. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 400,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0176/24/EO Vykonanie dendrologického prieskumu projektu „Cyklotrasa Vrakuňa – Most pri Bratislave“. Predmetom objednávky je spracovanie dokumentácie dokladujúcej existenciu listnatých drevín rastúcich v hodnotenom území, ich druhovú skladbu, priestorové umiestnenie. Výsledkom bude zoznam drevín, ktoré je potrebné ochrániť prijatými opatreniami, prípadne odstrániť, ak je to nevyhnutné. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Envilution s.r.o. 52228517 1 200,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0178/24/EO Prenájom školiacej miestnosti a služieb na vzdelávací program "Práca a komunikácia s fyzickými osobami s poruchou správania (syndróm závislosti). Šikana na pracovisku." pre zamestnancov ZSS. Vzdelávací program je rozvrhnutý na 10 dní (5 skupín účastníkov po 2 vzdelávacie dni) v priebehu mája - júna 2024. Miesto konania - Centrum BIVIO Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Alstrova 153, 831 06 Bratislava, dodávateľ je sociálnym podnikom, v ktorom prebieha príprava na prácu a zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 00683191 1 800,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0177/24/EO Plošná printová inzercia v rámci povinnej publicity OVS - 2.kolo, v periodiku BRATISLAVSKO, v rozsahu 1/2 strany, 3 opakovania v termíne 24.5.2024, 31.5.2024 a 07.06.2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 UNIMEDIA, s.r.o. 31380999 1 649,38 € 17.05.2024 17.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0171/24/EO Zabezpečenie webinára „Novela zákona o verejnom obstarávaní“, ktorý sa uskutoční dňa 18.06.2024 pre zamestnanca z Odb. Implementácie operačných programov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 13.05.2024 14.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0174/24/EO Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnanca odboru Interact, Úradu BSK v termíne 27.-28.05.2024 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 K+K Hotel Maria Theresia ATU70048344 232,57 € 13.05.2024 14.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0168/24/EO Servis a kontrola chladiacich zariadení v administratívnej budove BSK a Jankolovej 6, Bratislava na rok 2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RISERVIS s.r.o. 47883341 4 044,67 € 10.05.2024 13.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0169/24/EO Cateringové služby na podujatie „Učiteľský piknik“ pre max. 750 osôb, ktoré sa uskutoční v Areáli zdravia Zlaté piesky, Bratislava v termíne 15.5.2024. Príloha písomnej objednávky: Návrh obchodných podmienok. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 11 443,96 € 09.05.2024 10.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0170/24/EO Technické zabezpečenie podujatia „Učiteľský piknik“, pre 750 osôb, ktoré sa uskutoční v Areáli zdravia Zlaté piesky, Bratislava v termíne 15.5.2024. Príloha písomnej objednávky: Návrh obchodných podmienok. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROMO ACTIVITY s.r.o. 35730714 8 818,80 € 09.05.2024 10.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0160/24/EO Zabezpečenie dezinsekcie v administratívnej budove BSK o ploche 5 200 m2. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba 41332318 2 496,00 € 07.05.2024 07.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0163/24/EO Zabezpečenie zdroja neprerušovaného napájania do priestorov zrekonštruovanej Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Čunovo. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 439,00 € 07.05.2024 07.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0165/24/EO Účasť na on-line školení „Novela zákona o verejnom obstarávaní“, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2024 pre zamestnanca z Odb. Implementácie operačných programov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 07.05.2024 07.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka