Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3958

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0280/23/EO Implementácia a servis riešenia pre sledovanie služobných motorových vozidiel vo vlastníctve ÚBSK cez GPS/GPRS, a to v rozsahu požadovanej špecifikácie a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie, na obdobie 48 mesiacov. Príloha písomnej objednávky: Osobitné požiadavky na plnenie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Commander Services s.r.o. 51183455 19 872,00 € 30.10.2023 31.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0281/23/EO Prenájom 4 ks mobilných toaliet a mobilného umývadla vrátane dopravy na podujatie Víkend zatvorených hraníc. Termín konania podujatia: 11.11.2023 - od 9:00 do cca 17:30 Miesto: pod Cyklomostom slobody, Devínska Nová Ves Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 528,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0273/23/EO Požiadavka na doplnenie atribútu na odoslanom zázname pre špeciálne Prílohy ku správe, ktoré treba individuálne podpísať, a to v zmysle článku 5 Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj informačného systému BSK 2022-784-INF. Príloha písomnej objednávky: 1. Zmenový list č. 006 2. Cenová ponuka k ZL č. 006 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DIMANO, a. s 30775094 5 184,00 € 24.10.2023 25.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0278/23/EO Zakúpenie online softvéru ecomail, ktorý slúži na odosielanie hromadných e-mailových správ, ktorými propagujeme strategické projekty Bratislavského samosprávneho kraja, školstvo, kultúru, sociálne veci a pod. Online službu ecomail si objednávame na obdobie 12 mesiacov, a to v nasledovnej špecifikácii: Tarifa Profi 150 000 emailových adries v databáze 300 000 odoslaných e-mailov mesačne Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena poskytovanej služby na 12 mesiacov predstavuje sumu 3 850,00 EUR bez DPH, t.j. 4 620,- EUR s DPH. Ak je Poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Poskytovateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ECOMAIL.CZ, s.r.o. 02762943 4 620,00 € 24.10.2023 25.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0276/23/EO Zabezpečenie vysielacieho času pre uverejnenie 5 strategických projektov / kľúčových tém Bratislavského samosprávneho kraja vo forme rozhovoru v relácii Teleráno v TV Markíza, pričom vysielania budú realizované nasledovne: * dátum a čas podľa dohody v rámci relácie Teleráno (v pondelok až piatok v čase 6:00 - 8:20); * v rámci jedného vysielania pôjde buď o jeden dlhší vstup alebo o 2-3 kratšie vstupy; * vysielania budú rozložené do konca roka 2023; * jednotlivé vysielania bude možné vidieť v konkrétny deň v televízii alebo následne v archíve TV Markíza. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 9 900,00 € 24.10.2023 25.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0274/23/EO Vianočné balíčky pre potreby Úradu BSK. Príloha písomnej objednávky: Detailný rozpis balíčkov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 JUFA, s.r.o. 44540485 21 055,42 € 23.10.2023 24.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0271/23/EO Účasť na medzinárodnej konferencii GIS Esri v ČR pre potreby rozvoja mapového portálu BSK, pre 4 zamestnancov odboru UP, GIS a ŽP. Konferencia sa uskutoční v termíne 08.11. - 09.11.2023. Fakturácia bude v prepočte podľa aktuálneho kurzového lístka. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 1 300,00 € 19.10.2023 25.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0270/23/EO Zabezpečenie webinára „Nový informačný systém eForms", ktorý sa uskutoční dňa 19.10.2023 pre Oddelenie verejného obstarávania. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ProWise, a.s. 51871998 82,80 € 18.10.2023 18.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0269/23/EO Komplexné školenie zamestnancov odboru financií v odborných a sociálnych zručnostiach, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2023 - 01.12.2023 v Hoteli pod Lipou Resort, Harmónia 3018, 900 01 Modra, vrátane ubytovania na jednu noc a stravy. Školenie bude obsahovať nasledovné okruhy: - Zákon o účtovníctve - Zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe, Zákon o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve - Zákon o finančnej kontrole a audite 1. Najnovšie poznatky, aplikačná prax a aplikácia týchto Zákonov v podmienkach BSK. 2. Rozvoj sociálnych zručností. - komunikácia v rámci pracovného tímu - riešenie konfliktov v rámci tímu - budovanie tímovej spolupráce - zvládanie stresu a bezpečné prostredie. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 VASCA, s.r.o. 44410875 2 993,00 € 18.10.2023 18.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0267/23/EO Zabezpečenie online seminára „Pracovná psychohygiena - ako spracovať emočne náročné situácie v práci", ktorý sa uskutoční dňa 16.10.2023 pre zamestnanca z Odd. rozpočtu a dotácií. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO s.r.o. 35900831 109,00 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0268/23/EO Zabezpečenie konferencie „30. slovenské geodetické dni", ktorá sa uskutoční v termíne 25.10. - 26.10.2023 pre zamestnanca z Odboru dopravy. Miesto konania: Hotel Holiday Inn Žilina Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Komora geodetov a kartografov 31749348 90,00 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0264/23/EO Zabezpečenie obsluhy a občerstvenia pre 200 ľudí na podujatie Župný divadelný festival, ktoré sa bude konať v dňoch 16.-17.10.2023 v Novom župnom divadle, Mickiewiczova 2, Bratislava. Dodávateľ je sociálnym podnikom, v ktorom prebieha príprava na prácu a zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím. Príloha písomnej objednávky: Návrh na plnenie predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 00683191 1 612,50 € 12.10.2023 12.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0262/23/EO Predmetom objednávky je organizácia Slávnostného otvorenia Centra odborného vzdelávania a prípravy, Farského 9, ktoré sa uskutoční 23. 10. 2023 v rozsahu - technické zabezpečenie vrátane obsluhy, zabezpečenie vybavenia pre catering, ozvučenia, brandingu, poskytnutie služieb zdravotnej, upratovacej služby a iné. Maximálny počet osôb je stanovený na 150. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 CREATIV LINE s.r.o. 31719791 12 732,00 € 11.10.2023 12.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0260/23/EO Zabezpečenie webinára „Pravidlá a kontrola pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021 - 2027“, ktorý sa uskutoční dňa 15.11.2023 pre zamestnanca z Odd. rozpočtu a dotácií. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO s.r.o. 35900831 93,00 € 10.10.2023 12.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0259/23/EO Zabezpečenie webinára „Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých“, ktorý sa uskutoční dňa 24.10.2023 pre zamestnanca z Odd. rozpočtu a dotácií. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO s.r.o. 35900831 97,00 € 10.10.2023 12.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0263/23/EO Aktualizácia predpokladaných investičných nákladov na objekte SOŠ HSaO, Na pántoch 9, Bratislava. Termín dodania do 30.10.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Profiluk, s. r. o. 54754208 1 296,00 € 09.10.2023 10.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0261/23/EO Zabezpečenie certifikovaného kurzu ENVIRO špecialista, ktorý sa uskutoční v termínoch 12.10., 18.10., 25.10. a 26.10. 2023 pre dvoch zamestnancov z Odd. životného prostredia. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 1 710,00 € 09.10.2023 10.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0255/23/EO Vypracovanie znaleckého posudku na dotknuté pozemky na určenie odplaty za zriadenie vecného bremena pre účely vysporiadania pozemkov k stavbe cyklolávka Dúbravka-Lamač. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 550,00 € 05.10.2023 10.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0258/23/EO Zabezpečenie odborne špecializovaného školenia " ONLINE: Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy", ktoré sa uskutoční dňa 09.10.2023 pre zamestnanca z Oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 05.10.2023 06.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0257/23/EO Predmetom zákazky je vypracovanie nasledujúcich projektov: 1.Projektu energetickej hospodárnosti budovy Gymnázia Hubeného 2495/23, Bratislava v zmysle Zákona 555/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a Vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. Predmetom posúdenia je objekt školy pozostávajúci z budovy školy na parcele registra C 17330/3 a budovy telocvične na parcele registra C 17330/17 katastrálne územie Bratislava – Rača. Dokument bude vytvorený samostatne pre objekt školy a telocvične. 2.Projektu energetickej hospodárnosti budovy Gymnázia Hubeného 2495/23 – Tepelná stabilita miestnosti v letnom a zimnom období podľa technickej normy STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov; Tepelno technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov; Časť 2: Funkčné požiadavky. Dokument bude vytvorený samostatne pre objekt školy a telocvične. Termín dodania je 10 dní od dňa vystavenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ŠVECPROJEKT, s.r.o. 36239909 1 300,00 € 05.10.2023 10.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0248/23/EO Zabezpečenie dodania MTV : Obrábacie stroje – štiepkovač, ktorý bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód projektu (ITMS2014+) 302021J206 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Príloha písomnej objednávky: Osobitné požiadavky na predmet plnenia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PEHI, s.r.o. 48018457 2 238,00 € 03.10.2023 04.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0249/23/EO Zabezpečenie dodania MTV : Obrábacie stroje – Rámový lis, ktorý bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód projektu (ITMS2014+) 302021J206 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Príloha písomnej objednávky: Osobitné požiadavky na predmet plnenia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PEHI, s.r.o. 48018457 1 718,00 € 03.10.2023 04.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0250/23/EO Zabezpečenie dodania MTV : Obrábacie stroje – frézka, ktorý bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód projektu (ITMS2014+) 302021J206 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Príloha písomnej objednávky: Osobitné požiadavky na predmet plnenia Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení predmetu zákazky fakturovať DPH. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BOUKAL s.r.o. 04229282 2 598,54 € 03.10.2023 04.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0254/23/EO Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov pre cyklochodník v k.ú. Malinovo v nadväznosti na plnenie podľa objednávky č. 0171/20/EO zo dňa 04. 06. 2020, spracovateľ GeoREALing s.r.o., Pri trati 25, 815 61 Bratislava v celkovej sume 491,88 EUR. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GeoREALing s. r. o. 52458032 491,88 € 03.10.2023 04.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0245/23/EO Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu - pristavenie a prenájom kontajnera, odvoz a likvidácia. Miesto výkonu: Bratislavský samosprávny kraj Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Vladimír Bán - SITY KONT 43446949 1 050,00 € 28.09.2023 29.09.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0247/23/EO Zabezpečenie 2-dňového webinára „Podvojné účtovníctvo pre začiatočníkov v roku 2023“, ktorý sa uskutoční v dňoch 09.-10.10.2023 pre zamestnanca z Odd. účtovníctva. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 168,00 € 28.09.2023 29.09.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0246/23/EO STORNO Zabezpečenie odborného seminára – prezenčnou formou „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží“, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-19.10.2023 pre 4 zamestnancov z Odd. rozpočtu a dotácií. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OTIDEA s.r.o. 47139200 0,00 € 28.09.2023 29.09.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0238/23/EO Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA HRs, DCH pre Správu ciest BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 2 107,68 € 26.09.2023 27.09.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0243/23/EO Zabezpečenie účasti 7 zamestnancov odboru INTERACT na online kurze s názvom „P3.express + absolvovanie certifikovanej skúšky P3.express Practicioner, ktorý sa uskutoční v termíne 12.–13.10.2023. Cena kurzu zahŕňa certifikačné skúšky a medzinárodne uznávaný certifikát. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 POTIFOB, s. r. o. 44811829 3 055,20 € 26.09.2023 27.09.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0241/23/EO Zabezpečenie ubytovania v Splite pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 04.-05.10.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Chorvátsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Hotel President Split 0 356,40 € 22.09.2023 25.09.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka