Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3958

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0214/20/EO Zabezpečenie online kampane PR článku. Mediálna kampaň bude prebiehať v rámci aktivít projektu „Ecoregion SKAT“, spolufinancovaného z Operačného programu Interreg V-A SK-AT 2020. Konkrétne ide o kampaň vopred odsuhlásenú objednávateľom,ktorá bude distribuovaná prostredníctvom spoločnosti Strossle Slovakia a.s: - počet klikov: 3000 - trvanie: 29.-30. týždeň /2020. Termín realizácie predmetu dodávky: 26.07.2020 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Strossle Slovakia a.s. 50452371 540,00 € 08.07.2020 09.07.2020 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0047/16/EO Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 829,63 € 10.02.2016 26.02.2016 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0682/19/EO Bratislavský samosprávny kraj 36063606 creatio eu, s.r.o. 50242032 102,00 € 13.11.2019 14.11.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0002/21/EO Bratislavský samosprávny kraj 36063606 HAWK services, s.r.o. 52734455 1 867,68 € 07.01.2021 07.01.2021 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0245/20/EO-zrušená Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PEMAX services, s. r. o. 51669854 175,00 € 03.08.2020 10.03.2021 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0230/23/EO Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Akadémia kritického myslenia, s.r.o. 50380681 3 000,00 € 12.09.2023 14.09.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0470/18/EO v rámci podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2018, ktoré sa bude konať dňa 28.09.2018. Technická špecifikácia: 5 x horný grafický panel (90x40),4+0, matné lamino, hliníkové háčiky, doprava s grafickou prípravou, pre nasledovné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu BSK, a to: ZŠ a GY s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava Gymnázium Laca Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava Gymnázium, 1.mája, 901 01 Malacky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PANELMEDIA s.r.o. 36702404 198,00 € 18.09.2018 19.09.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0400/19/EO Zabezpečenie opravy TÚV a čistenie kanalizácii Jankolová (havária) pre potreby Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ivan Bordáč 35085665 1 878,00 € 12.06.2019 12.06.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0522/19/EO "Moderovanie podujatia Župné školy v Avione 2019 s hudobnými vstupmi (04.10.2019) v case 09:00 hod až 18:00 hod, ktorý sa uskutocní v priestore obchodného centra AVION v Bratislave. Príchod na miesto je o 08:15 hod. Moderovanie v rámci podujatia Župné školy pre teba – Malacky 2019 (16.10.2019) v case 09:00 hod až 17:30 hod, ktorý sa uskutocní v priestore športovej haly Malina v Malackách. Príchod na miesto je o 08:15 hod" Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Zanzara s.r.o 35938340 1 248,00 € 21.08.2019 22.08.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0439/19/EO 1. Predĺženie platnosti domény vucba.sk v užívaní ÚBSK na obdobie 12 mesiacov (31,87 EUR s DPH); 2. Predĺženie platnosti domény region-bsk.eu v užívaní ÚBSK na obdobie 12 mesiacov (21,50 EUR s DPH); 3. Predĺženie platnosti domény vucba.eu v užívaní ÚBSK na obdobie 12 mesiacov (21,50 EUR s DPH). Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SWAN, a.s. 47258314 74,87 € 27.06.2019 27.06.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0513/19/EO 1. Realizácia externej evaluácie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a jej dopadov na kultúrne subjekty mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v Bratislavskom kraji s termínom plnenia do 15.12.2019. 2. Konzultačná pomoc pri nastavovaní procesu tvorby Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021 – 2025 a facilitačná pomoc pri pripomienkovaní návrhov častí stratégie odbornou verejnosťou s termínom plnenia do 30.06.2020. Príloha písomnej objendávky: 1. Obchodné podmienky plnenia a opis predmetu zákazky "Externá evaluácia BRDS na podporu kultúry a konzultačná pomoc pri tvorbe stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji na roky 2021 – 2025“. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ERUDIO, s.r.o. 36330345 15 840,00 € 05.09.2019 06.09.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0037/23/EO 1. Vykonanie jarného a jesenného servisu klimatizácie TOSHIBA - v počte 2 krát za rok. Uvedené klimatizačné jednotky sú umiestnené v administratívnej budove Úradu BSK v počte 8 ks a na Jankolovej 6, Petržalka Bratislava v počte 5 ks. 2. Vykonanie profylaktiky - 4 krát za rok na 4 ks ( sady ) klimatizačných jednotiek TOSHIBA, ktoré sú umiestnené v serverovni Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava. Kontrolu je potrebné vykonať v mesiacoch: marec, jún, september a december. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RISERVIS s.r.o. 47883341 3 662,16 € 13.02.2023 15.02.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0163/22/EO 1. Vykonanie jarného a jesenného servisu klimatizácie TOSHIBA - v počte 2 krát za rok. Uvedené klimatizačné jednotky sú umiestnené v administratívnej budove Úradu BSK v počte 8 ks a na Jankolovej ul.č. 6., Petržalka Bratislava v počte 5 ks. 2. Vykonanie profilaktiky - 4 krát za rok na 4 ks / sady / klimatizačných jednotkách TOSHIBA, ktoré sú umiestnené v serverovni Úradu BSK, Sabinovská ul.č. 16, Bratislava. Kontrolu je potrebné vykonať v mesiacoch : máj, júl, september a december. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RISERVIS s.r.o. 47883341 3 695,16 € 23.05.2022 25.05.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
STORNO -0331/20/EO 1. Vytvorenie PowerPoint šablóny pre Bratislavský samosprávny kraj. Šablóna bude animovaná a editovateľná, rozsah bude minimálne 100 slajdov. Šablóna bude realizovaná v súlade s vizuálom, ktorý Bratislavský samosprávny kraj aktuálne aplikuje v rámci svojej komunikácie (definovanie fontov, farebnej schémy, ikonografie a umiestnenia loga). Súčasťou šablóny bude dodanie knižnice licencovaných obrázkov pokrývajúcich kompetenčný rámec Bratislavského samosprávneho kraja Šablóna bude vyhotovená v slovenskej a anglickej jazykovej mutácií. 2. Školenie pracovníkov Bratislavského samosprávneho kraja v rozsahu cca 3 hodiny k používaniu editovateľnej šablóny a k spôsobu prezentovania Cena: Editovateľná PowerPoint šablóna 800 EUR Školenie zamestnancov k používaniu šablóny 350 EUR Termín realizácie predmetu dodávky: 30.11.2020 Poznámka: Nedošlo k plneniu objednávky z dôvodu jej stornovania. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PeknéPrezky s.r.o. 47589205 1 150,00 € 09.11.2020 09.11.2020 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0365/19/EO 1. Zabezpečenie architektonickej štúdie expozície synagógy v Senci. Architektonický návrh expozície na prvom NP objektu synagógy, tvarové a materiálové riešenie výstavného mobiliáru a koncept osvetlenia. Konzultácia prvotného návrhu formou digitálneho modelu, pôdorysov a referencií. Výstup ako grafický spracovaný tlačený elaborát a digitálna verzia návrhu, spolupráca pri spracovaní projektu elektrických rozvodov. 2. Zabezpečenie architektonickej štúdie prestrešenia a prezentácie archeologických nálezov v záhrade synagógy v Senci. Tvarové a materiálové riešenie, spracovanie digitálneho modelu pôdorysov a referencií. Ťažiskové podhľady prevedené v koláži do fotografie. Dodanie výstupu ako graficky spracovaného tlačeného elaborátu a digitálnej verzie návrhu. Povinná konzultácia s Krajským pamiatkovým úradom. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. arch. Martin Lepej - X - UNIFORM 41527470 4 890,00 € 06.06.2019 07.06.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0185/22/EO 2 limitované archívne grafiky (zarámované) z edície svetoznámeho umelca Ondreja Rudavského, ktoré budú slúžiť ako prestížne ceny v kategóriách Cena verejnosti za rok 2021 a Historická osobnosť BSK za rok 2021 v rámci slávnostného galavečera oceňovania osobností BSK, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16.06.2022 od 19:00 hod. do 21:00 hod. v priestoroch Divadla Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave, a to s nasledovnom špecifikáciou: 1 x zarámovaná limitovaná archívna grafika Microcosmos (rozmer 46,5 cm x 46,5 cm) 1 x zarámovaná limitovaná archívna grafika Fénix (rozmer 50 cm x 50 cm) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Rudavskyart”Magic garden” 53358091 900,00 € 06.06.2022 06.06.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0138/24/EO 3x Čipová karta MONET+ ProID+Q. + administratívny poplatok. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Národná agentúra pre sieťové elektronické služby 42156424 92,20 € 17.04.2024 18.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0421/19/EO Aktualizácia licencií (riadiaci softvér obsluhy a index zvuku v .html) na hlasovací systém HER pre ZBSK na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A.S.Partner s.r.o. 31670041 910,80 € 13.06.2019 13.06.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0263/23/EO Aktualizácia predpokladaných investičných nákladov na objekte SOŠ HSaO, Na pántoch 9, Bratislava. Termín dodania do 30.10.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Profiluk, s. r. o. 54754208 1 296,00 € 09.10.2023 10.10.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0350/22/EO Aktualizácia projektovej dokumentácie a zabezpečenie autorského dozoru pre projekt záhrady MOS v Modre v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“. Prílohy písomnej objednávky: 1.Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky a Podrobný opis predmetu zákazky 2.Zmluva o prevode projektovej dokumentácie uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RUDBECKIA, s.r.o. 44290357 15 576,00 € 24.10.2022 25.10.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0058/22/EO Aktualizácia projektovej dokumentácie na stavebné práce, časť Krajinná architektúra pre projekt „Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum“. Termín dodania do14. 03. 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ATR s.r.o. 36831417 420,00 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0282/20/EO Aktualizácia projektu protipožiarnej ochrany pre zateplenie školy Gymnázium Malacky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. 44768231 2 820,00 € 18.09.2020 21.09.2020 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0030/22/EO Aktualizácia rozpočtu k projektu s názvom : Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21 Názov stavby: Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21 Miesto stavby: Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava Stavebný objekt: Strecha A vrátane časti „Búranie nadstavby“ Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ATX group s.r.o. 47629428 100,00 € 07.02.2022 07.02.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0083/21/EO Aktualizácia rozpočtu pre projekt Vybudovanie športového areálu Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A33 s. r. o. 47577665 100,00 € 26.03.2021 26.03.2021 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0091/17/EO Aktualizácia softvéru YSoft SafeQ5 License no Emb SUITE pre 12ks kopírovacích zariadení, ktoré budú na systém pripojené. Systém bude v rámci zvýšenia bezpečnosti a zjednodušenia skenovania dokumentov pre používateľov zabezpečovať skenovanie do mailboxov použivateľov prostredníctvom terminálov a čipov pridelených zamestnancom. V rámci upgradu sa požaduje inštalácia na server a konfigurácia. Terminály na kopírovacích zariadeniach ostávajú pôvodné. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 1 737,60 € 21.02.2017 21.02.2017 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0092/22/EO Aktualizácia stavebného rozpočtu stavby RD v Dubovej, v rámci investičnej akcie s názvom „Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A33 s. r. o. 47577665 600,00 € 25.03.2022 25.03.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0339/19/EO Aplikácia biologického prostriedku (postrekom) na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa. Ide o zabezpečenie aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja na lokalitách uvedené v dokumente „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji“ formou pozemného postreku. Položka: Aplikácia prípravku „VECTOBAC 12AS larvicíd“ alebo „ekvivalentu“ pozemným postrekom pri aplikačnej dávke 0,65 l/ha (aplikácia + biologický prostriedok) Merná jednotka: úkon/ha Jednotková cena: 55,00 EUR bez DPH. Plnenie predmetu zákazky: Čiastkové na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa počas obdobia 12 mesiacov, maximálne do vyčerpania finančného limitu tejto rámcovej objednávky. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia 2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ecoder s.r.o. 50105787 83 979,00 € 17.05.2019 20.05.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0202/20/EO Aplikácia biologického prostriedku (postrekom) na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa. Ide o zabezpečenie aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja na lokalitách uvedené v dokumente „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji“ formou pozemného postreku. Položka: Aplikácia biologického prípravku obsahujúceho účinnú látku Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis (Bti) pozemným postrekom (aplikácia + biologický prostriedok) Merná jednotka: ha Jednotková cena: 116,40 EUR s DPH. Plnenie predmetu zákazky: Čiastkové na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa počas obdobia 12 mesiacov, maximálne do vyčerpania finančného limitu tejto rámcovej objednávky. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia 2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 František Kliment 37028979 27 000,00 € 25.06.2020 26.06.2020 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0210/20/EO Aplikácia biologického prostriedku (postrekom) na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa. Ide o zabezpečenie aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja na lokalitách uvedené v dokumente „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji“ formou pozemného postreku. Položka: Aplikácia biologického prípravku obsahujúceho účinnú látku Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis (Bti) pozemným postrekom (aplikácia + biologický prostriedok) Merná jednotka: ha Jednotková cena: 120,00 EUR s DPH. Plnenie predmetu zákazky: Čiastkové na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, maximálne do vyčerpania finančného limitu 5 000,00 EUR s DPH. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 CHEMIX-D s.r.o. 31406840 5 000,00 € 30.06.2020 30.06.2020 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0213/20/EO Aplikácia biologického prostriedku (postrekom) na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa. Ide o zabezpečenie aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja na lokalitách uvedené v dokumente „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji“ formou pozemného postreku. Položka: Aplikácia biologického prípravku obsahujúcu účinnú látku BTI pozemnou aplikáciou (aplikácia + biologický prostriedok) Merná jednotka: ha Jednotková cena: 120,00 EUR s DPH Plnenie predmetu zákazky: Čiastkové na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, maximálne do vyčerpania finančného limitu 23 000, 00 EUR s DPH. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 CHEMIX-D s.r.o. 31406840 23 000,00 € 07.07.2020 07.07.2020 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka