Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3958

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0096/16/EO ZRUŠENÁ Storno objednávky, na predmet zákazky sa bude pripravovať zmluva. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Novotel Luxembourg Kirchberg 000000 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 10.03.2016 14.03.2016 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0301/17/EO Zabezpečenie ubytovania v termíne od 26.06. - 29.06.2017 pre vládnu delegáciu z AP Vojvodina - recipročná návšteva BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 TATRA UNITED CORPORATION,a.s. 31382711 0,00 € 07.06.2017 07.06.2017 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0143/18/EO ZRUŠENÉ-Zabezpečenie monitoringu potenciálnych liahnísk komárov na území BSK v zmysle Akčného plánu BSK schváleného Zastupiteľstvom BSK . Odborné sledovanie lokalizácie a výskytu liahnísk komárov slúžiaci na efektivizáciu opatrení následného kroku - biologickej regulácie komárov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PRIF UK 0039786506 0,00 € 29.03.2018 29.03.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0001/19/EO Zabezpečenie mediálnej kampane v rádiu FM na propagáciu projektu „BRDS – 2.fáza kampane“. Počet odvysielaných spotov 22, plus výroba 30“ čítaného oznamu. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 UNIMEDIA, s.r.o. 31380999 0,00 € 03.01.2019 03.01.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0731/19/EO ZRUŠENÁ - Zabezpečenie 2 recepčných pultov s nadstavbou, 2 stolov a 2 skríň na triedenie pošty do podateľne na prízemí Úradu BSK vrátane dopravy na Úrad BSK a vykládky na Úrade BSK. Položky predmetu zákazky: 1. Recepčný pult s nadstavbou (2 ks; 500,00 EUR bez DPH/ks), 2. Rovný stôl (2 ks; 240,00 EUR bez DPH/ks), 3. Skriňa na triedenie pošty (2 ks; 240,00 EUR bez DPH/ks), Prílohy objednávky: 1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, 2. Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 BEGA, s.r.o. 36547654 0,00 € 11.12.2019 12.12.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0393/21/EO ZRUŠENÁ Zabezpečenie fotoaparátu Sony CyberShot DSC-HX400V čierny, ktorý bude slúžiť k dokumentácii drevín v areáloch BSK a popri cestách II. a III. triedy v rámci prebiehajúcej inventarizácie drevín. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Alza.sk s.r.o. 36562939 0,00 € 01.12.2021 02.12.2021 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0414/21/EO ZRUŠENÉ Navýšenie kapacity virtuálneho servera everest pre potreby webstránky bratislavskykraj.sk na obdobie jedného roka. Názov služby: navýšenie HDD kapacity (úložného priestoru súborov) zo 100 GB na 150 GB. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Websupport s. r. o. 36421928 0,00 € 17.12.2021 17.12.2021 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0178/22/EO ZRUŠENÁ Ubytovanie s raňajkami počas zahraničnej služobnej cesty v dňoch od 20.06.2022 do 21.06.2022 v hoteli Maria, Přívozská 23, 702 00 Ostrava pre 3 zamestnankyne OSV Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 HOTEL MARIA 12663191 0,00 € 01.06.2022 01.06.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0289/22/EO STORNO Prenájom tulivakov 26 ks vrátane prípravnej činnosti na podujatie "Športový deň", ktoré sa bude konať dňa 27.09.2022. Miesto: Areál zdravia Zlaté piesky. Pozn.: Hradené zo sociálneho fondu. Poznámka: Nedošlo k plneniu objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tuli.sk, s. r. o. 45248451 0,00 € 13.09.2022 13.09.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0307/23/EO ZRUŠENÁ Dodávka a montáž sieťok na kuchynské okná v DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v Modre - Kráľovej. Predmet zákazky je súčasťou celkovej rekonštrukcie objektu DSS v Modre - Kráľovej, ktorá sa realizuje v medziach Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, v rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“ s kódom 302021S791. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bez hmyzu SK s.r.o. 47369825 0,00 € 09.11.2023 09.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0286/23/EO Bezodplatná aktivácia licencií M365 Apps Enterprise Devices Edu Sub Add-on pre školy a školské zariadenia na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AUTOCONT s.r.o. 36396222 0,00 € 31.10.2023 02.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0246/23/EO STORNO Zabezpečenie odborného seminára – prezenčnou formou „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží“, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-19.10.2023 pre 4 zamestnancov z Odd. rozpočtu a dotácií. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OTIDEA s.r.o. 47139200 0,00 € 28.09.2023 29.09.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0203/23/EO STORNO Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 13.-14.09.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Max Brown 7th District 0000000 0,00 € 16.08.2023 17.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0195/23/EO STORNO Zabezpečenie dodávky a montáže vybavenia práčovne pre zrekonštruovaný dom v Modre, a to podľa nasledovnej špecifikácie: pračka B3WFU57415WCSHBC 3 ks sušička Beko DPY 8506 GXB1 2 ks medzikus Meliconi 656118 2 ks Miesto dodania: Československej armády 744/7, Modra, okr. Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0196/23/EO STORNO Zabezpečenie materiálno–technického vybavenia pre novopostavený dvojdom DSS-ZPS na Račianskej 105 v Bratislave, a to podľa nasledovnej špecifikácie: pračka B3WFU57415WCSHBC 2 ks sušička Beko DPY 8506 GXB1 2 ks medzikus Meliconi 656118 2 ks Miesto dodania: Račianska 105A, Bratislava - Nové Mesto Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0193/23/EO STORNO Zabezpečenie dodávky a montáže vybavenia práčovne pre novostavbu dvojdomu v Častej, a to podľa nasledovnej špecifikácie: pračka B3WFU57415WCSHBC 2 ks sušička Beko DPY 8506 GXB1 2 ks medzikus Meliconi 656118 2 ks Miesto dodania: Zámocká 947 a 948, Častá, okr. Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0192/23/EO STORNO Zabezpečenie dodávky a montáže vybavenia práčovne pre novostavbu dvojdomu v Dubovej, a to podľa nasledovnej špecifikácie: pračka - B3WFU57415WCSHBC 1 ks sušička - Beko DPY 8506 GXB1 1 ks medzikus - Meliconi 656118 1 ks Miesto dodania: Zámocká par. č. 2045/1, Dubová, okr. Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0194/23/EO STORNO Zabezpečenie dodávky a montáže vybavenia práčovne pre zrekonštruovaný objekt DSS v Modre - Kráľovej, a to podľa nasledovnej špecifikácie: pračka B3WFU57415WCSHBC 2 ks sušička Beko DPY 8506 GXB1 2 ks medzikus Meliconi 656118 2 ks Miesto dodania: Partizánska 57, Modra-Kráľová, okr. Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0169/23/EO Zrušená Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Juraj Platko 45708720 0,00 € 13.07.2023 14.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0154/23/EO ZRUŠENÁ Zabezpečenie odborného seminára – prezenčnou formou „Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých“, ktorý sa uskutoční dňa 04.07.2023 pre 4 zamestnancov z Odd. rozpočtu a dotácií. Poznámka: školenia sa nekoná Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 0,00 € 19.06.2023 19.06.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0056/23/EO ZRUŠENÁ Zabezpečenie účasti na online školení s názvom "Zákazky s nízkou hodnotou, nové pravidlá pre ich zadávanie, elektronická platforma – pozor na 1.2.2023! " pre zamestnancov odboru Interact - Silvii Garajovej, Denisy Michalčíkovej, Márie Šmahovskej dňa 15.03.2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO s.r.o. 35900831 0,00 € 08.03.2023 09.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0434/22/EO ZRUŠENÁ Dodanie 26 kusov neoprénových gumákov, ktoré budú slúžiť na monitoring lariev komárov na liahniskách a pri aplikácií biologickej látky – larvicídu na liahniskách komárov v podmáčaných plochách. Gumáky sa obstarávajú v rámci projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Jozef Blichár 17798281 0,00 € 22.12.2022 22.12.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0411/22/EO ZRUŠENÁ Zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb na záverečnú konferenciu projektu RegioCoop SK-AT, ktorá sa bude konať online dňa 13.12. 2022 o 09:00h (predpokladané ukončenie o 13:00h) v počte približne 30 osôb. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Preklady, s.r.o. 47834765 0,00 € 07.12.2022 07.12.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0385/22/EO STORNO Zabezpečenie online účasti pre zamestnancov Úradu BSK Ing. arch. Mária Rajecká a Ing. arch. Zdenka Mrázová na konferencii "Stavebné právo 2022", ktorá sa uskutoční v dňoch 28.11. - 29.11.2022. Poznámka: Nedošlo k plneniu objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0,00 € 28.11.2022 28.11.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0349/22/EO Predĺženie platnosti domény ekocentrumcunovo.sk pre potreby Oddelenia riadenia projektov na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Websupport s. r. o. 36421928 6,00 € 26.10.2022 02.11.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0055/19/EO Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu na rok 2019: Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 24.01.2019 24.01.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0059/20/EO Zabezpečenie náučnej periodiky - Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu. Celoročné predplatné. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 13.02.2020 14.02.2020 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0495/16/EO Zabezpečenie zakúpenia knižnej publikácie „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 8,72 € 25.10.2016 25.10.2016 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0276/17/EO Zabezpečenie účasti za konferencii Povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb pre riaditeľku odboru sociálnych vecí, Úradu BSK, p. Mgr.Michaelu Šopovú, ktorá sa bude konať dňa 24.5.2017, v SUZA, Drotárska cesta 46, Bratislava. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 10,00 € 23.05.2017 23.05.2017 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0663/19/EO Zabezpečenie účasti na odbornom seminári: "Podpora multidisciplinárnej spolupráce v oblasti ochrany detí pred násilím" pre zamestnankyňu odboru sociálnych vecí ÚBSK p. M. Kakalíkovú, dňa 13. 11. 2019 v Bratislave, ktorú organizuje ÚPSVAR. Účastnícky poplatok na osobu je 10,00€. Cena je konečná. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OZ Fórum sociálnej spravodlivosti 50093428 10,00 € 05.11.2019 08.11.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka