Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3965

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0113/16/EO Zabezpečenie propagácie BSK počas 3. kultúrnych podujatí Dobrý trh 2016, ktoré sa uskutočnia v 23.4.2016 (Jakubovo nám., Dobrý trh na Jakubáku); 15.9.2016 (Panenská ul., Dobrý trh na Panenskej); 17.12.2016 (Dobrý trh v Starej tržnici a na Nedbalovej a Laurinskej ulici) v celkovej výške 9.000,-€ za celkovú propagáciu. Jediným a výhradným organizátorom a majiteľom ochrannej známky „Dobrý trh“ je o.z. Punkt. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 "punkt" 42128013 9 000,00 € 30.03.2016 30.03.2016 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0653/17/EO Zabezpečenie konzultácií prípravy a priebehu architektonickej súťaže návrhov “Telocvičňa – PRIESTORU PRE SÚČASNÉ SCÉNICKÉ UMENIE“ situovanej v objekte bývalej telocvične internátu na Račianskej 80 pre potreby vybudovania expozitúry Kreatívneho centra Bratislava. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2021 s.r.o 48159476 990,00 € 13.11.2017 13.11.2017 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0041/18/EO Zabezpečenie overovacej štúdie a geodetického zamerania objektu bývalej telocvične internátu na Račianskej 80 k pripravovanej architektonickej súťaži návrhov „Telocvične – PRIESTORU PRE SÚČASNÉ SCÉNICKÉ UMENIE“. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2021 s.r.o. 48159476 1 640,00 € 30.01.2018 30.01.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0596/15/EO Zabezpečenie 12 kusov brožúr o Bratislave v čínskom jazyku. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 21.arte, s.r.o. 36724394 120,00 € 27.10.2015 27.10.2015 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0446/18/EO Zabezpečenie ozvučenia v exteriérovom priestore parkoviska AVION v rámci podujatia „Župné školy v Avione“, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2018. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2R s.r.o. 36759741 1 056,00 € 25.09.2018 26.09.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0612/15/EO Zabezpečenie 9 kusov zástav (3x BSK , 3x EÚ a 3x SR) pre potreby Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2U spol. s r.o. 17315786 448,20 € 28.10.2015 28.10.2015 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0137/16/EO Zabezpečenie stolových zástav (1x sada V4, 1x zástava Radúsko, 1x sada členské štáty EU, 1x zástava EU) a 33 ks stolových stojanov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objendávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2U spol. s r.o. 17315786 559,80 € 12.04.2016 12.04.2016 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0083/17/EO Zabezpečenie 37 kusov zástav (3 x BSK , 4 x EÚ a 2 x SR, 28 ks štátov EÚ) pre potreby Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2U spol. s r.o. 17315786 1 680,06 € 21.02.2017 21.02.2017 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0346/18/EO Zabezpečenie vlajok v nasledovnom počte: 5 kusov SR, 2 kusy EU a 5 kusov BSK pre potreby Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2U spol. s r.o. 17315786 512,64 € 17.07.2018 17.07.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0344/19/EO Zabezpečenie 36 ks stolových stojanov (Cena za ks: 8,50 EUR bez DPH) a 31 ks stolových vlajok (Cena za ks: 4,00 EUR bez DPH) všetkých štátov Európskej únie, vrátane vlajky Európskej únie a štátov Nórska a Švajčiarska pre potreby odboru INTERACT. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2U spol. s r.o. 17315786 516,00 € 20.05.2019 20.05.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0748/19/EO Zabezpečenie vlajok 5 x SR, 5 x EU, 5 x BSK pre potreby Úradu BSK podľa nasledovnej špecifikácie: materiál: 100% PES WINDTEX dierkovaný materiál 125/m2, uchytenie KK + tyč. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 2U spol. s r.o. 17315786 640,80 € 20.12.2019 20.12.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0061/22/EO Projekt energetickej hospodárnosti budovy OA Račianska 107 v zmysle zákona o energetickej efektívnosti 555/2012 Z.z. a vyhlášky Ministerstva výstavby a dopravy 362/2012 Z.z. v nasledovnom rozsahu: 1. kalkulácia súčasného stavu energetickej hospodárnosti (pred realizáciou) 2. kalkulácia budúceho stavu energetickej hospodárnosti budovy dosiahnutého realizáciou opatrení v projektovej dokumentácie Zateplenie školy 3. kalkulácia budúceho stavu energetickej hospodárnosti budovy vrátane návrhu doplňujúcich opatrení, ktorých výsledkom bude dosiahnutie úspory 30% primárnej energetickej spotreby. V prípade, že realizácia opatrenia navrhnutého v projektovej dokumentácii Zateplenie školy prinesie v porovnaní so súčasným stavom minimálne 30% úsporu v primárnej energetickej spotrebe sa bod 3 nebude uplatňovať. Termín dodania do 3 týždňov od vystavenia a doručenia objednávky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 3 S - PROJEKT, s.r.o 36746312 1 080,00 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0485/15/EO Zabezpečenie darčekových balení s obsahom legendárnej fotografie Laca Bielika s tématikou - AUGUST 68 v počte 50 ks. Dodávateľ je jediným držiteľom ochranných práv k fotografii August 68. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 3b group s.r.o. 45411921 995,00 € 03.09.2015 14.09.2015 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0014/18/EO Zabezpečenie grafického spracovania mapy stredných škôl. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 3pod s.r.o. 35814128 135,00 € 15.01.2018 15.01.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0161/18/EO Zabezpečenie prípravy grafiky - návrh inzerátu, DTP inzercie - format 285x136mm, format 206x85mm, WEB bannery 150x450px, 851x315px. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 3pod s.r.o. 35814128 105,00 € 10.04.2018 11.04.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0168/18/EO Zabezpečenie grafických návrhov brožúry pre potreby informovania obyvateľov a verejnosti, podľa špecifikácie vrátane DTP prác v rozsahu max. 30 hod.. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 3pod s.r.o. 35814128 965,00 € 13.04.2018 13.04.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0672/19/EO Zabezpečenie moderátorských a zabávačských služieb na vianočný večierok BSK, ktorý sa bude konať dňa 5.12.2019 v Častej Papierničke. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 4entertainment s.r.o. 46900951 500,00 € 12.11.2019 13.11.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0487/15/EO Zabezpečenie propagácie BSK na projekte "Bratislava, športujúce mesto", ktoré sa uskutoční v rámci Európskeho týždňa športu. Podujatie sa bude konať od 07.09.- 10.09.2015 na základných a stredných školách v Bratislavskom kraji, vyvrcholenie projektu bude dňa 13.9.2015 v sade Janka Kráľa v Bratislave. Propagácia bude pozostávať z: - uvedenia erbu BSK na plagátoch projektu (plagát k podujatiu Bratislava, športujúce mesto a plagát k medziškolskej súťaži Európsky týždeň športu na školách bratislavského kraja) - uvedenia erbu BSK na stránke projektu ako spoluorganizátora (www.sportujucemesto.sk) - uvedenia erbu BSK na billboardoch k aktivite projektu Bratislava, športujúce mesto - uvedenia erbu BSK v TV spote k aktivite projektu Bratislava, športujúce mesto - uvedenia erbu BSK v inzerciách k aktivite projektu Bratislava, športujúce mesto Bratislavský samosprávny kraj 36063606 4SPORTS media, s.r.o. 46376747 19 000,00 € 04.09.2015 08.09.2015 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0102/18/EO Zabezpečenie grafických podkladov na propagáciu SOŠ. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 8sense PRO s.r.o. 44506082 240,00 € 12.03.2018 12.03.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0125/18/EO Zabezpečenie grafickej prípravy formátov inzercií k propagácii stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 8sense PRO s.r.o. 44506082 100,00 € 21.03.2018 22.03.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0303/16/EO Zabezpečenie 5 kusov kovových kancelárskych skríň pre Úrad BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A J Produkty a.s. 36268518 792,00 € 27.06.2016 27.06.2016 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0706/19/EO Zabezpečenie vozíka na prepravu stolov + 8 skladacích stolov o rozmeroch 1530 x760 mm pre potreby Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A J Produkty a.s. 36268518 640,99 € 27.11.2019 28.11.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0384/18/EO Zabezpečenie obeda pre približne 15 osôb pri príležitosti stretnutia hosťujúcich inštitúcií PS INTERACT III, ktorý sa bude konať v PREMIUM business hotel bratislava, Priekopy 20/A, Bratislava dňa 06.09.2018. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A Premium Services, s.r.o. 46192301 281,85 € 10.08.2018 10.08.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0397/22/EO Spracovanie výtvarno-architektonického návrhu, vrátane realizačného projektu, a následné zhotovenie a osadenie drevenej lavičky a tabule v priestore ekocentra v areáli NKP Kaštieľ a Sýpka Čunovo. Zákazka je realizovaná v rámci projektu „Ecoregion SKHU“, podporeného cez Program spolupráce Interreg V-A SK-HU 2014-2020. Termín realizácie predmetu zákazky: do 30.06.2023 Príloha písomnej objednávky: Osobitné podmienky plnenia predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A-studio Andrej Irša 34783555 6 500,00 € 06.12.2022 07.12.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0249/17/EO Zabezpečenie účasti na odbornom seminári: "Perspektívy dostavby diaľničnej siete v SR", ktorý sa bude konať dňa 31. 5.2017 v Dome odborov Žilina, organizovaný spoločnosťou A-TRANS s.r.o. pre zamestnanca Úradu BSK riaditeľa odboru dopravy p. Ing. Ladislava Csádera. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A-TRANS s.r.o. stredisko Logistický monitor 31567843 96,00 € 23.05.2017 23.05.2017 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0412/16/EO Zabezpečenie nákupu pracovného náradia potrebného pre údržbu Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A-Z STROJ, spol. s r.o. 31327397 997,06 € 20.09.2016 20.09.2016 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0455/19/EO Zabezpečenie poskytnovania konzultačno - poradenských služieb v oblasti územného plánovania BSK, na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek Úradu BSK, maximálne však do vyčerpania finančného limitu 1120€. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A.R.CH. s.r.o. 47866748 1 120,00 € 02.07.2019 02.07.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0470/19/EO Poskytnutie služieb súvisiacich s obstaraním urbanistickej štúdie športovo - rekreačného areálu v MČ Bratislava – Petržalka. Predmet zákazky zahŕňa: A: 1. spracovanie návrhu zadania urbanistickej štúdie v spolupráci so spracovateľom urbanistickej štúdie, 2. zabezpečenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie s príslušnými orgánmi územného plánovania v súlade s §4 ods.3 zák.č.50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon), 3. spracovanie čistopisu zadania v zmysle vyhodnotenia pripomienok príslušných orgánov územného plánovania. B: 1. dohľad nad spracovaním urbanistickej štúdie a zabezpečenie prerokovania UŠ, 2. vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov, orgánov samosprávy, fyzických a právnických osôb v spolupráci so spracovateľom a obstarávateľom, uplatnených v rámci verejného prerokovania UŠ, 3. odovzdanie pokynu spracovateľovi urbanistickej štúdie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia pripomienok v zmysle bodu 2., 4. podľa požiadavky obstarávateľa príprava podkladov na prerokovanie urbanistickej štúdie v zastupiteľstve, podľa potreby účasť na príslušných komisiách, 5. dohľad nad spracovaním čistopisu urbanistickej štúdie. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A.R.CH. s.r.o. 47866748 4 900,00 € 18.07.2019 18.07.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0292/16/EO Zabezpečenie licencie pre hlasovací systém zastupiteľstva HER3 na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A.S.Partner s.r.o. 31670041 910,80 € 20.06.2016 21.06.2016 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0343/17/EO Zabezpečenie licencie pre hlasovací systém zastupiteľstva HER3 na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 A.S.Partner s.r.o. 31670041 910,80 € 21.06.2017 21.06.2017 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka