Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25705

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0182/24/EO Prístup do právneho systému EPI v počte 3 ks na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 3 924,00 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0185/24/EO Zabezpečenie webinára "Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky", ktorý sa uskutoční dňa 29.05.2024 pre oddelenie verejného obstarávania. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Grantexpert s. r. o. 47454890 119,00 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0181/24/EO Zabezpečenie opravy nefunkčného výťahu v administratívnej budove Úradu BSK - výmena frekvenčného meniča (havária). Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 7 874,40 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0176/24/EO Vykonanie dendrologického prieskumu projektu „Cyklotrasa Vrakuňa – Most pri Bratislave“. Predmetom objednávky je spracovanie dokumentácie dokladujúcej existenciu listnatých drevín rastúcich v hodnotenom území, ich druhovú skladbu, priestorové umiestnenie. Výsledkom bude zoznam drevín, ktoré je potrebné ochrániť prijatými opatreniami, prípadne odstrániť, ak je to nevyhnutné. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Envilution s.r.o. 52228517 1 200,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0180/24/EO Vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie zamieňaných pozemkov - KÚ BA Dúbravka, Parcely BSK: 2435/38, 2435/28, LV 3794, Parcely Čerešne Plaza, s.r.o..: 2435/31, LV 3910. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 400,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/0500/24 poplatky za správu CP Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Československá obchodná banka, a.s. 36854140 72,00 € 17.05.2024 23.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
B/0498/24 VYUČTOVACIA k Z/0006/24 - DOBROPIS - 1.zálohová platba za obdobie 1. Q 2023 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke Čl.III Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 35949473 14 689,93 € 17.05.2024 17.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0178/24/EO Prenájom školiacej miestnosti a služieb na vzdelávací program "Práca a komunikácia s fyzickými osobami s poruchou správania (syndróm závislosti). Šikana na pracovisku." pre zamestnancov ZSS. Vzdelávací program je rozvrhnutý na 10 dní (5 skupín účastníkov po 2 vzdelávacie dni) v priebehu mája - júna 2024. Miesto konania - Centrum BIVIO Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Alstrova 153, 831 06 Bratislava, dodávateľ je sociálnym podnikom, v ktorom prebieha príprava na prácu a zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 00683191 1 800,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0177/24/EO Plošná printová inzercia v rámci povinnej publicity OVS - 2.kolo, v periodiku BRATISLAVSKO, v rozsahu 1/2 strany, 3 opakovania v termíne 24.5.2024, 31.5.2024 a 07.06.2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 UNIMEDIA, s.r.o. 31380999 1 649,38 € 17.05.2024 17.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
B/0496/24 refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2024 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 714,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
B/0492/24 el. energia - 01.04.2024 - 30.04.2024 - Viedenská cesta 10, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 4 334,18 € 15.05.2024 24.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
B/0494/24 catering na Zastupiteľstvo BSK - 15.05.2024 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA 17054281 330,60 € 15.05.2024 24.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
B/0489/24 el. energia za 01.04.2024 - 30.04.2024 - Rovniankova 1 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 279,74 € 14.05.2024 24.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
B/0488/24 el. energia za 01.04.2024 - 30.04.2024 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 20,13 € 14.05.2024 24.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
B/0475/24 za vykonanie deratizácie v objektoch Úradu BSK - Sabinovská 16, Jankolova 6, Kaštieľ Malinovo, ZS Rovniankova 1, Istrochem Nobelova 34 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba 41332318 798,00 € 13.05.2024 24.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
B/0472/24 servis kávovarov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COFFIX s.r.o. 48261068 680,00 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
B/0479/24 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Deň otvorených dverí v Ekocentre Čunovo, 20.4.2024 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 486,72 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
B/0474/24 inzercia v novinách Senčan - 05/2024 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mesto Senec 00305065 338,30 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
0171/24/EO Zabezpečenie webinára „Novela zákona o verejnom obstarávaní“, ktorý sa uskutoční dňa 18.06.2024 pre zamestnanca z Odb. Implementácie operačných programov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 13.05.2024 14.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0174/24/EO Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnanca odboru Interact, Úradu BSK v termíne 27.-28.05.2024 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 K+K Hotel Maria Theresia ATU70048344 232,57 € 13.05.2024 14.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka