Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3963

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0181/24/EO Zabezpečenie opravy nefunkčného výťahu v administratívnej budove Úradu BSK - výmena frekvenčného meniča (havária). Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 7 874,40 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0185/24/EO Zabezpečenie webinára "Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky", ktorý sa uskutoční dňa 29.05.2024 pre oddelenie verejného obstarávania. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Grantexpert s. r. o. 47454890 119,00 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0182/24/EO Prístup do právneho systému EPI v počte 3 ks na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 3 924,00 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0180/24/EO Vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie zamieňaných pozemkov - KÚ BA Dúbravka, Parcely BSK: 2435/38, 2435/28, LV 3794, Parcely Čerešne Plaza, s.r.o..: 2435/31, LV 3910. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 400,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0176/24/EO Vykonanie dendrologického prieskumu projektu „Cyklotrasa Vrakuňa – Most pri Bratislave“. Predmetom objednávky je spracovanie dokumentácie dokladujúcej existenciu listnatých drevín rastúcich v hodnotenom území, ich druhovú skladbu, priestorové umiestnenie. Výsledkom bude zoznam drevín, ktoré je potrebné ochrániť prijatými opatreniami, prípadne odstrániť, ak je to nevyhnutné. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Envilution s.r.o. 52228517 1 200,00 € 23.05.2024 24.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0178/24/EO Prenájom školiacej miestnosti a služieb na vzdelávací program "Práca a komunikácia s fyzickými osobami s poruchou správania (syndróm závislosti). Šikana na pracovisku." pre zamestnancov ZSS. Vzdelávací program je rozvrhnutý na 10 dní (5 skupín účastníkov po 2 vzdelávacie dni) v priebehu mája - júna 2024. Miesto konania - Centrum BIVIO Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Alstrova 153, 831 06 Bratislava, dodávateľ je sociálnym podnikom, v ktorom prebieha príprava na prácu a zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 00683191 1 800,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0177/24/EO Plošná printová inzercia v rámci povinnej publicity OVS - 2.kolo, v periodiku BRATISLAVSKO, v rozsahu 1/2 strany, 3 opakovania v termíne 24.5.2024, 31.5.2024 a 07.06.2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 UNIMEDIA, s.r.o. 31380999 1 649,38 € 17.05.2024 17.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0171/24/EO Zabezpečenie webinára „Novela zákona o verejnom obstarávaní“, ktorý sa uskutoční dňa 18.06.2024 pre zamestnanca z Odb. Implementácie operačných programov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 13.05.2024 14.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0174/24/EO Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnanca odboru Interact, Úradu BSK v termíne 27.-28.05.2024 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 K+K Hotel Maria Theresia ATU70048344 232,57 € 13.05.2024 14.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0168/24/EO Servis a kontrola chladiacich zariadení v administratívnej budove BSK a Jankolovej 6, Bratislava na rok 2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RISERVIS s.r.o. 47883341 4 044,67 € 10.05.2024 13.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0169/24/EO Cateringové služby na podujatie „Učiteľský piknik“ pre max. 750 osôb, ktoré sa uskutoční v Areáli zdravia Zlaté piesky, Bratislava v termíne 15.5.2024. Príloha písomnej objednávky: Návrh obchodných podmienok. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 11 443,96 € 09.05.2024 10.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0170/24/EO Technické zabezpečenie podujatia „Učiteľský piknik“, pre 750 osôb, ktoré sa uskutoční v Areáli zdravia Zlaté piesky, Bratislava v termíne 15.5.2024. Príloha písomnej objednávky: Návrh obchodných podmienok. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROMO ACTIVITY s.r.o. 35730714 8 818,80 € 09.05.2024 10.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0160/24/EO Zabezpečenie dezinsekcie v administratívnej budove BSK o ploche 5 200 m2. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba 41332318 2 496,00 € 07.05.2024 07.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0163/24/EO Zabezpečenie zdroja neprerušovaného napájania do priestorov zrekonštruovanej Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Čunovo. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 439,00 € 07.05.2024 07.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0165/24/EO Účasť na on-line školení „Novela zákona o verejnom obstarávaní“, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2024 pre zamestnanca z Odb. Implementácie operačných programov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 07.05.2024 07.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0164/24/EO Zakúpenie STN noriem v online verzii pre Oddelenie strategických projektov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) 30810710 83,85 € 06.05.2024 06.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0161/24/EO Zabezpečenie ubytovania v Sopote pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 17.-20.06.2024 a 17.-19.06.2024 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Poľsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Hotel Sopot 624479 4 754,64 € 03.05.2024 06.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0162/24/EO Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia v jazyku slovenčina – francúzština a naopak počas oficiálnej návštevy partnera z Dijonu p. Laurenta Petat-Lenoira, prevádzkový riaditeľ Beaune Viti-agro kampusu v Beaune. Návšteva sa uskutoční dňa 03.05.2024 v čase od 11,00 hod. do 21,00 hod. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SIMAK International, s.r.o. 46588086 300,00 € 30.04.2024 30.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0156/24/EO Zabezpečenie večere pre cca 50 účastníkov v rámci usporiadania Monitorovacích výborov vo Valencii, Španielsko dňa 10.06.2024. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Restaurantes Saona, S.L. 97715460 1 447,60 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0150/24/EO Zakúpenie STN noriem v online verzii pre Odbor dopravy. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) 30810710 205,66 € 25.04.2024 25.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0147/24/EO Zabezpečenie virtuálneho servera pre potreby web stránky BratislavskyKraj.sk, vrátane správy servera a zálohovania dát na obdobie 1 roka. Názov služby: VPS - 16xCPU, 8 GB RAM, 200 GB SSD správa servera zálohovanie servera Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Websupport s. r. o. 36421928 4 069,44 € 24.04.2024 24.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0146/24/EO Zabezpečenie služieb agentúrneho spravodajstva na obdobie 12 mesiacov (od 18.5.2024 do 17.5.2025), a to v tomto rozsahu: - prístup do agentúrneho spravodajstva v rozsahu multilicencie, - prístup do spravodajských servisov (domáci servis, regionálny servis, ekonomický servis, všetko vrátane archívu 14 dní), - prístup do mobilnej aplikácie TASR Pro pre mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS a Android, - originálna textová služba OTS - vydanie správy bez redakčných zásahov v agentúrnom servise TASR v rozsahu max. 2 správy mesačne, - prístup do klientskej zóny fotografického servisu TASR vrátane archívu od roku 1994 s možnosťou stiahnutia 50 ks fotografií mesačne pre ich použitie v rámci komunikácie BSK (web BSK, sociálne siete BSK), - možnosť sťahovania 5 ks fotografií mesačne z digitalizovaného albumu (archív od roku 1994) pre ich použitie v rámci komunikácie BSK (web BSK, sociálne siete BSK), - prístup do internetovej aplikácie Kalendárium. Fakturácia mesačne, súhlasíme so zasielaním elektronickej faktúry v prípade, že túto je možné zasielať na celkovo 4 e-mailové adresy BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 18 000,00 € 24.04.2024 24.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0157/24/EO Dodávka kobercov do priestorov zrekonštruovanej Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Čunovo. Príloha písomnej objednávky: Cenová ponuka Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KORATEX a. s. 31332277 1 574,88 € 24.04.2024 24.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0149/24/EO Zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich s presunom a montážou/ukotvením nábytku v ubytovacích priestoroch kaštieľa a sýpky Čunovo. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ATYP INTERIÉR SERVIS, 45885338 2 350,92 € 22.04.2024 22.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0143/24/EO Servis vnútorných klimatizačných zariadení Aermec v administratívnej budove Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ENGIE Services a.s. 35966289 4 044,00 € 22.04.2024 02.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0145/24/EO Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby. Miesto plnenia: Divadlo Aréna, Viedenská cesta10, Bratislava. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Geovis, s.r.o. 36810851 1 024,00 € 19.04.2024 22.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0139/24/EO Predĺženie platnosti licencií Eset Endpoint Antivirus na obdobie 36 mesiacov pre 300 používateľov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovanet, a. s. 35954612 7 170,00 € 19.04.2024 22.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0128/24/EO Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to na pozemky a stavby v k.ú. Vajnory a pozemky v k.ú. Malinovo. Lehota na spracovanie a riadne odovzdanie znaleckého posudku je 10 dní od podpisu objednávky. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 3 850,00 € 17.04.2024 17.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0142/24/EO Dodanie a montáž tlmočníckej techniky na podujatí - konferencia a prezentácia Ekocentra v Čunove, ktorá sa bude konať v kaštieli Čunovo dňa 18.4.2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KejKej s.r.o. 52531660 2 676,00 € 17.04.2024 17.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0138/24/EO 3x Čipová karta MONET+ ProID+Q. + administratívny poplatok. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Národná agentúra pre sieťové elektronické služby 42156424 92,20 € 17.04.2024 18.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka