Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3958

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0090/23/EO Zabezpečenie účasti pre 4 zamestnancov odboru územného plánu, GIS a životného prostredia na odbornej GIS konferencií pre potreby tvorby a rozvoja mapového portálu BSK . Konferencia sa uskutoční v dňoch 20.- 21.04.2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 396,00 € 17.04.2023 17.04.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0089/23/EO Zabezpečenie jarnej a jesennej deratizácie na rok 2023, ktoré sú v správe Úradu BSK v zmysle zákona a VZN mesta Bratislava : ide o opatrenia predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení - regulácia živočíšnych škodcov podľa ustanovení § 51 ods. 1. písm. a), § 52 ods. 1 písm. a ) a § 53 písm. verejného zdravia. V zmysle VZN č. 10/2002 o celoplošnej deratizácií je BSK povinný deratizáciu vykonať. Jedná sa o objekty : - budova Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16, Bratislava, administratívna budova ( suterén + garáže ) o ploche 1 000 m2, - Jankolova ul. č. 6, Petržalka , Bratislava o rozlohe 350 m2 - kaštieľ Malinovo, Bratislavská 44, Malinovo o rozlohe 1 000 m2 - ZS Rovniankova 1,Bratislava o rozlohe 1000 m2 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba 41332318 1 356,00 € 14.04.2023 17.04.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0086/23/EO Predĺženie platnosti domény bratislavskykraj.sk v užívaní Ú BSK na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23,90 € 11.04.2023 13.04.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0096/23/EO Zabezpečenie školenia - Lektorovanie riaditeľov škôl/krízová komunikácia: 1000 EUR/ 3 hod školenie - spolu za 4 školenia: 4000 EUR s DPH. Školenie sa uskutoční v termínoch 12.04. a 19.04.2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 IPčko, o.z. 42261791 4 000,00 € 11.04.2023 18.04.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0085/23/EO Zabezpečenie ubytovania v Prahe pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 29.-31.05.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Českej republike. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Hotel Leon D´Oro 0000 1 400,00 € 11.04.2023 12.04.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0087/23/EO Zabezpečenie úradného prekladu Dodatku č. 3 k Zmluve o NFP, vrátane príloh, z anglického jazyka do slovenského jazyka. Lehota dodania úradného prekladu je do 5 pracovných dní od vystavenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lexman SK, s.r.o. 44391455 179,10 € 11.04.2023 17.04.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0083/23/EO Zabezpečenie ubytovania v Gente pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 22.-25.05.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Comic Art Hotel 4* 00000000 954,00 € 05.04.2023 11.04.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0082/23/EO Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 17.-19.04.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NH Wien City 00000000 571,60 € 05.04.2023 11.04.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0084/23/EO Zabezpečenie ubytovania v Gente pre zamestnanca odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 24.-25.05.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Comic Art Hotel 4* 00000000 159,00 € 05.04.2023 11.04.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0079/23/EO Kúpa a montáž 4x interiérovej kamery 2MPx do garáže, vrátane súvisiaceho inštalačného materiálu. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 6 507,70 € 31.03.2023 04.04.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0076/23/EO Zabezpečenie členstva v HN clube (Hospodárske noviny). BSK získa členstvom v HN clube nasledovné: • vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNClubu (približne 10x za rok) • ročný vstup pre 1 osobu na HNkonferencie 2023 • 30 % zľava na účastnícke poplatky HNkonferencií • 10 % zľava na partnerstvo diskusného fóra HNkonferencie alebo možnosť distribúcie prezentačných materiálov na podujatiach HNkonferencie • Ročenka HNClubu • Publikácia Daňový sprievodca 2023 • 30 % zľava na inzerciu vo všetkých tituloch vydavateľstva Témy: dane, dôchodky, lepšie Slovensko, zdravotníctvo, hospodárstvo, doprava, zelená infraštruktúra Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 960,00 € 30.03.2023 31.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0077/23/EO Zriadenie konta (licencia) regionálneho koordinátora v rámci národnej kampane Do práce na bicykli 2023 v registračnom a evidenčnom systéme za Bratislavský samosprávny kraj na www.dopracenabicykli.eu. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843 280,00 € 30.03.2023 31.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0074/23/EO Zabezpečenie manažérskeho vzdelávania „Kreatívne riešenie problémov a rozvoj kritického myslenia“ pre 19 riaditeľov odborov a ďalšie vedenie Úradu BSK v roku 2023. Manažérske vzdelávanie sa uskutoční v termíne 01.- 02.06.2023 v priestoroch mimo Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GtoG, s.r.o. 45397562 3 840,00 € 29.03.2023 31.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0078/23/EO Právne zastupovanie v trestnej veci: Uznesenie vyšetrovateľa PZ SR ČVS: KRP-236/2-VYS-BA-2018, zo dňa 20.03.2023 – analýza, spracovanie a podanie sťažnosti voči predmetnému uzneseniu. Predmetom právnych služieb je právne zastupovanie v trestnom konaní v súlade s výnimkou podľa § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. 35876654 1 200,00 € 27.03.2023 31.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0068/23/EO Predĺženie platnosti domén keep.eu, interact.eu, vucba.sk, bratislavasamit.sk, region-bsk.eu, region-bsk.skv užívaní ÚBSK na obdobie 24 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SWAN, a. s. 35680202 228,96 € 17.03.2023 21.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0069/23/EO Nákup 2 ks Robotickej ponorky „CHASING Gladius Mini S 100m“. Zákazka je realizovaná v rámci projektu „Ecoregion SKHU“, podporeného cez Program spolupráce Interreg V-A SK-HU 2014-2020. Výdavky budú hradené z vlastných zdrojov BSK a následne refundované vo výške 95% z Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU 2014-2020. Lehota dodania: 10 pracovných dní od doručenia objednávky. Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena dodaného tovaru predstavuje sumu 2 892,00 EUR bez DPH, t.j. 3 470,40 EUR s DPH. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Milan Škoda – FOTO 43164536 3 470,40 € 17.03.2023 21.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0070/23/EO Opravy na elektrickom zariadení v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava. Termín realizácie predmetu zákazky: do 31.03.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PP Electric spol. s r.o. 50812696 688,20 € 17.03.2023 21.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0067/23/EO Zabezpečenie účasti na školení s názvom „Od výkresu až po položkový rozpočet stavby“, k stavbárskemu softvéru - program Cenkros 4“, pre zamestnancov Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov – Juraja Cvečku, Martina Kötelesa, Ladislava Mezeia a Jána Kollára. Školenie sa uskutoční v dňoch 14.-15. 03. 2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KROS a.s. 31635903 1 364,40 € 13.03.2023 13.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0061/23/EO Zabezpečenie účasti zamestnanca z Odb. dopravy na odbornom seminári „Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní“, ktorý sa uskutoční v dňoch 22.-23.03.2023 v Bratislave. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO s.r.o. 35900831 199,00 € 09.03.2023 09.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0056/23/EO ZRUŠENÁ Zabezpečenie účasti na online školení s názvom "Zákazky s nízkou hodnotou, nové pravidlá pre ich zadávanie, elektronická platforma – pozor na 1.2.2023! " pre zamestnancov odboru Interact - Silvii Garajovej, Denisy Michalčíkovej, Márie Šmahovskej dňa 15.03.2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO s.r.o. 35900831 0,00 € 08.03.2023 09.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0063/23/EO Predĺženie platnosti 3ks licencií Adobe Creative Cloud Všechny aplikace (ENG / CZ) na obdobie 12 mesiacov pre potreby Odboru komunikácie a propagácie. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AUTOCONT s.r.o. 36396222 3 132,00 € 08.03.2023 09.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0064/23/EO Zabezpečenie poplatku za hosting, hotline, údržbu softvéru PROEBIZ a správu dát na dobu 12 mesiacov pre potreby Oddelenia verejného obstarávania. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 888,00 € 08.03.2023 09.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0065/23/EO Zabezpečenie asistenčnej služby podpory elektronického aukčného systému Proebiz pre Oddelenie verejného obstarávania na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 1 200,00 € 08.03.2023 09.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0060/23/EO Dodanie náhradných zálohovacích (10ks) a čistiacich pások (2ks) do zálohovacej mechaniky ML3 v serverovni Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EMM, spol.s.r.o. 17316260 654,00 € 08.03.2023 09.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0058/23/EO Dodanie 26 kusov neoprénových gumákov, ktoré budú slúžiť na monitoring lariev komárov na liahniskách a pri aplikácií biologickej látky – larvicídu na liahniskách komárov v podmáčaných plochách. Gumáky sa obstarávajú v rámci projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“. Výdavky spojené so zabezpečením gumákov budú hradené z rozpočtu BSK a následne refundované z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 vo výške 95%. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 IBO s.r.o. 36340073 2 207,40 € 06.03.2023 07.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0048/23/EO Zabezpečenie ubytovania v Ľubľane pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 28.-30.03.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Slovinsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lesar Hotel Angel - Member of Hip Hotels 00000000 520,00 € 01.03.2023 03.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0046/23/EO Prevod audio/video záznamu zastupiteľstva BSK na text pre potreby organizačného oddelenia a vytvorenie titulkov pre videozáznam ZBSK v súlade so Štandardami prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií podľa Výnosu 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NEWTON Technologies, a.s. 28479777 48,00 € 01.03.2023 03.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0055/23/EO Poskytovanie udržiavacieho servisu s podporou a aktualizácie softvéru dochádzkového systému Aktion s 500 užívateľmi pre objekty BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 10 944,00 € 01.03.2023 03.03.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0051/23/EO Zabezpečenie účasti zamestnanca z odd. účtovníctva Úradu BSK na odbornom webinári „Zber finančných výkazov do CKS MF SR“, ktorý sa uskutoční dňa 01.03.2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EDOS-PEM s. r. o. 36287229 89,00 € 27.02.2023 27.02.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0052/23/EO Zabezpečenie účasti dvoch zamestnancov z odd. účtovníctva Úradu BSK na odbornom seminári „Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi“, ktorý sa uskutoční dňa 14.03.2023 v Bratislave. Účastnícky poplatok na osobu je 89,-€ vrátane DPH Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EDOS-PEM s. r. o. 36287229 178,00 € 27.02.2023 27.02.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka