Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3958

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0318/23/EO Vykonanie porealizačného merania umelého osvetlenia na dvoch stavbách DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK- v Modre-Kráľovej a Dubovej. Výsledky merania vo forme certifikátov o meraní sú potrebné v rámci procesu kolaudácie predmetných stavieb. Porealizačné meranie umelého osvetlenia je súčasťou projektu "Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“, ktorý sa realizuje v medziach Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tunelux, s. r. o. 46083626 2 040,00 € 22.11.2023 23.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0319/23/EO Vykonanie rozboru vody na dvoch stavbách DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK- v Modre- Kráľovej a Dubovej. Výsledky rozborov vody sú potrebné v rámci procesu kolaudácie predmetných stavieb. Rozbor vody je súčasťou projektu "Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“, ktorý sa realizuje v medziach Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Danum s.r.o. 36824933 219,80 € 21.11.2023 22.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0322/23/EO Geodetické zameranie výškopisu a polohopisu pre projekt "Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica". Prílohy objednávky: Opis predmetu zákazky Situácia riešeného územia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ArtGeo s.r.o. 35882417 980,00 € 21.11.2023 22.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0317/23/EO Vykonanie porealizačného merania hluku na stavbe špecializovaného zariadenia a zariadenia podporovaného bývania v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v Dubovej. Výsledky merania sú potrebné pre účely procesu kolaudácie predmetnej stavby. Porealizačné meranie hluku je súčasťou projektu "Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“, ktorý sa realizuje v medziach Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. 36433781 720,00 € 21.11.2023 22.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0315/23/EO Účasť na manažérskom vzdelávaní pre riaditeľky a riaditeľov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK "Kritické myslenie na každý deň, argumentácia a používanie dôkazov", ktoré sa uskutoční 21.- 22.11.2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Akadémia kritického myslenia, s.r.o. 50380681 3 000,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0316/23/EO Účasť na on-line konferencii „Územné plánovanie, EIA, Správny poriadok, ZEK“, ktorú organizuje Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. pre zamestnankyne odboru dopravy Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 285,60 € 16.11.2023 20.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0313/23/EO Tlač kalendára Bratislavský kraj 2024 s autorskými fotografiami p. Adama a Mateja Kováča podľa nasledovnej špecifikácie: Počet: 300 ks Formát: A3 Počet listov: 13 Farebnosť: 4+0 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Adam Kováč 48049328 2 340,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0304/23/EO Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty pozemkov parc.č. 1042/59, 1042/60, 1200/19, 1318/41, 1318/43, 1330/8, 1330/9 v katastrálnom území Chorvátsky Grob pre stavbu "Prepojenie križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob". Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Ján Karel PhD. 44258283 1 230,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0302/23/EO Služby spojené s prieskumom off-line monitorovanie médií v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 12 mesiacov od 01.12.2023, resp. odo dňa podpísania objednávky, a to s nasledovnou špecifikáciou: • off-line monitorovanie slovenských médií na úrovni denníkov, týždenníkov, mesačníkov, regionálnych titulov dostupných v Bratislavskom samosprávnom kraji, celoštátnych rádií a celoštátnych televízií; • výstup bude používateľsky orientovaný, intuitívne a prehľadne štruktúrovaný podľa kompetenčných okruhov BSK; • monitoring bude dodávaný vo formáte HTML a/alebo PDF vrátane obrázkov (ak budú dostupné); • požadujeme prístup do mobilnej aplikácie, v ktorej budú sprístupnené monitorované údaje; • súčasťou monitorovaných zdrojov bude aj informačný servis Tlačovej agentúry Slovenskej republiky TASR - sekcia domáceho a ekonomického spravodajstva; • monitoring požadujeme dodávať v pracovných dňoch najneskôr do 9:00 hod., v elektronickej podobe na e-mailové adresy, ktoré poskytne BSK; • v rovnakom čase požadujeme sprístupnenie monitoringu aj cez rozhranie aplikácie; • monitoring bude realizovaný na základe sady kľúčových slov, ktoré poskytne BSK. Dodávateľ tieto slová vhodné upraví a zabezpečí nastavenie monitoringu tak, aby boli pokryté slová v rôznych časoch a pádoch; • počet kľúčových slov nebude obmedzený; • požadujeme neobmedzenú možnosť úprav v rámci definovaných kľúčových slov a e-mailových adries pre doručovanie monitoringu; • dodávaný monitoring bude využívaný na vnútroorganizačné informačné účely pre zamestnancov BSK, predsedu BSK, podpredsedov BSK a poslancov BSK; • monitorované budú informácie relevantné z hľadiska kompetenčných právomoci BSK; • platba bude prebiehať na základe vystavenej a doručenej faktúry, mesačne, vždy za predchádzajúci mesiac spätne. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovakia Online s.r.o. 31402445 7 848,00 € 15.11.2023 15.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0314/23/EO Predmetom zákazky je organizácia odborného podujatia v Ekocentre Čunovo. Technické zabezpečenie vrátane obsluhy, zabezpečenie ozvučenia, osvetlenia, ohrevu miestnosti, tlmočenia, cateringu, brandingu,, výzdoby priestoru. Poskytnutie služieb hasičskej, zdravotnej, hostessingovej, upratovacej služby a iné. Maximálny počet osôb je stanovený na 100. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KejKej s.r.o. 52531660 25 999,00 € 14.11.2023 16.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0296/23/EO Dodanie a výmena kladiek synchronizačného lanka + batérie. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 309,60 € 14.11.2023 14.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0308/23/EO Dodávka a montáž 1 externej kamery vrátane príslušenstva, ktorá bude orientovaná na bicyklové státie- prístrešok na bicykle pred budovou Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 2 769,72 € 13.11.2023 13.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0311/23//EO Čipová karta MONET+ ProID+Q. + administratívny poplatok. Príloha písomnej objednávky: - cenník NASES z 28.7.2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Národná agentúra pre sieťové elektronické služby 42156424 30,72 € 10.11.2023 13.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0307/23/EO ZRUŠENÁ Dodávka a montáž sieťok na kuchynské okná v DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v Modre - Kráľovej. Predmet zákazky je súčasťou celkovej rekonštrukcie objektu DSS v Modre - Kráľovej, ktorá sa realizuje v medziach Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, v rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“ s kódom 302021S791. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bez hmyzu SK s.r.o. 47369825 0,00 € 09.11.2023 09.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0309/23/EO Účasť na webinári „GDPR a zmeny v roku 2023“, ktorý sa uskutoční dňa 13.12.2023 pre zamestnanca Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO s.r.o. 35900831 92,00 € 09.11.2023 09.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0312/23/EO Predmetom zákazky je organizácia „Slávnostného otvorenia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP), Ivanka pri Dunaji“. Technické zabezpečenie vrátane obsluhy, catering aj so zabezpečením vybavenia, ozvučenia, osvetlenia, brandingu, poskytnutie služieb zdravotnej, upratovacej služby a iné. Maximálny počet osôb je stanovený na 100. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KejKej s.r.o. 52531660 13 220,00 € 09.11.2023 10.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0310/23/EO Účasť na webinári „Financovanie školstva v roku 2024“, ktorý sa uskutoční dňa 10.11.2023 pre zamestnankyňu odboru školstva Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 09.11.2023 09.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0305/23/EO Zabezpečenie 3ks Licencií Microsoft Project Plan 3 na obdobie 12 mesiacov. Kompletné riešenie online riadenia projektov, ktoré umožňuje zabezpečiť usporiadanie a prehľadnosť projektov, zdrojov a tímov. Toto riešenie pomáha plánovať projekty, sledovať stav a spolupracovať s inými používateľmi prakticky z každého miesta. Aplikácia Project sa bude využívať na plánovanie a riadenie verejných obstarávaní, plánovaní aukcií pre Ú BSK a OvZP v dynamickom nákupnom systéme, riadenie IT projektov a implementácii systémov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Microsoft Slovakia s.r.o. 31398871 1 092,96 € 08.11.2023 09.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0303/23/EO Nákup SSL/TLS certifikát RapidSSL Wildcard DV zabezpečujúci bezpečný prenos dát a verifikáciu domény *region-bsk.sk" na obdobie 2 rokov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Zoner s.r.o. 35770929 272,40 € 07.11.2023 08.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0294/23/EO Zabezpečenie zdravotnej služby 2 zdravotníkmi s pristaveným sanitným motorovým vozidlom počas podujatia Víkend zatvorených hraníc 2023, a to podľa nasledovnej špecifikácie: - termín: 11. 11. 2023 v čase od 11:00 hod. do 17:00 hod. - miesto: pod Cyklomostom slobody / Devínska Nová Ves - predpokladaný počet osôb: +/- 500 osôb - príchod zdravotníkov na podujatie: 11. 11. 2023 o 10:30 hod. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZZS Rescue-BH, o.z. 42402638 350,00 € 07.11.2023 09.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0301/23/EO Účasť na odbornom on-line seminári „Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2023 v prostredí IS CKS“, ktorý organizuje EDOS-PEM, s.r.o. dňa 5.12.2023 pre zamestnankyňu oddelenia účtovníctva Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EDOS-PEM s. r. o. 36287229 98,00 € 07.11.2023 08.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0297/23/EO Prenájom agregátu vrátane obsluhy, kabeláže a dopravy pre podujatie Víkend zatvorených hraníc, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2023. na Cyklomoste Slobody- Devínska Nová Ves. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 mediaTOP solution s.r.o. 54746051 480,00 € 07.11.2023 08.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0300/23/EO Účasť na webinári „Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielov za rok 2023 z kontrolnej praxe“, ktorý organizuje PROEKO s.r.o. dňa 14.11.2023 pre zamestnankyne oddelenia účtovníctva Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROEKO s.r.o. 35900831 186,00 € 07.11.2023 08.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0299/23/EO Účasť na odbornom on-line seminári „Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024“, ktorý organizuje EDOS-PEM, s.r.o. dňa 7.12.2023 pre zamestnankyňu oddelenia účtovníctva Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EDOS-PEM s. r. o. 36287229 98,00 € 07.11.2023 08.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0293/23/EO Zabezpečenie prenájmu priestorov, ubytovacích a stravovacích služieb v rámci akcie " Výjazdová porada riaditeľov ZSS v pôsobnosti BSK ", ktorá sa uskutoční v dňoch 07.-09.11.2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Škola v prírode Detský raj 00186759 5 040,00 € 06.11.2023 07.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0284/23/EO Vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to: a) pozemkov evidovaných na LV č. 2258: 1. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/33, 2. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/44, 3. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/34, 4. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/23, 5. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/31, 6. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/141, 7. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/35, 8. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/32, 9. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/30, b) pozemku evidovanom na LV č. 4265: 1. pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3282/142, c) stavieb evidovaných na LV č. 2258: 1. stavby Školy, so súp. č. 7700, postavenej na pozemku s parc. č. 3282/32, 3282/33, 3282/31, 2. stavby Stravovacej miestnosti, so súp. č. 7700, postavenej na pozemku s parc. č. 3282/34, 3. stavby Spol. techn. vybav., so súp. č. 9362, postavenej na pozemku s parc. č. 3282/35, 4. stavby Ubytov. zariadenie, so súp. č. 7700, postavenej na pozemku s parc. č. 3282/30, d) stavieb neevidovaných v katastri nehnuteľností: 1. Stavby Tenisového ihriska, postaveného na pozemku s parc. č. 3282/23, 2. Stavby Futbalového ihriska, postaveného na pozemku s parc. č. 3282/141 a 3282/142, 3. Stavby bežeckého oválu, postaveného na pozemku s parc. č. 3282/23, 3282/141 a 3282/142. Vyššie uvedené pozemky a stavby sa nachádzajú v k.ú. Rača, obec: Bratislava-Rača, okres: Bratislava III a sú evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2258 a 4265 (okrem stavieb neevidovaných v katastri nehnuteľností). Požaduje sa dodanie znaleckých posudkov: - najmenej v štyroch rovnopisoch - v dvoch elektronických vyhotoveniach vrátane príloh, a to na CD alebo USB Lehota dodania: 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 5 500,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0286/23/EO Bezodplatná aktivácia licencií M365 Apps Enterprise Devices Edu Sub Add-on pre školy a školské zariadenia na obdobie 12 mesiacov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AUTOCONT s.r.o. 36396222 0,00 € 31.10.2023 02.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0285/23/EO Zabezpečenie večere pri príležitosti usporiadania stretnutia s Hosťujúcimi inštitúciami programu Interact. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 For Enden Af Gaden ApS 36033169 1 033,85 € 31.10.2023 02.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0287/23/EO Predĺženie platnosti licencie na obdobie 12 mesiacov pre softvér diaľkovej správy používateľov ConnectWise Control, ktorý je potrebný pre riešenie problémov a poskytovaní technickej podpory používateľov ÚBSK a OVzP pre systémy: SPIN, VEMA, štátna pokladnice, portál elektronizácie a ďalšie. Cena predĺženia platnosti licencie pre troch technikov je 979,29 $ + cena za bankový prevod 35,00 $. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ScreenConnect Software, LLC 7777 962,32 € 31.10.2023 02.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0282/23/EO Zabezpečenie platenej propagácie strategických projektov BSK, projektov z akčného plánu BSK a dôležitých noviniek na online portáli Záhorí.sk formou online bannerovej reklamy s odklikom na detaily konkrétnej témy. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 eot s.r.o. 47999021 2 688,00 € 31.10.2023 02.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka