Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3958

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0006/24/EO Celoročné predplatné periodickej tlače a online prístupov k vybraným periodikám pre BSK na rok 2024 : 2x Nový čas, 2x Plus 1 deň, 2x Plus 7 dní, 2x SME, 1x Pravda, 2x Týždeň, 1x Reflex, 1x Profit, 1x Stratégia, 1x Forbes, 1x Zdravotnícke noviny ( týždenník ), 1x Právo a manažment v zdravotníctve ( mesačník), 1x Denník N ONLINE prístupy : 2x SME, 2x Denník N, 2x Denník E, 1x Trend, 1x Pravda Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 3 622,55 € 11.01.2024 16.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0001/24/EO Zabezpečenie ubytovania v Prahe pre zamestnanca odboru Interact, Úradu BSK v termíne 09.-10.01.2024 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Českej republike. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Áurea Legends by Eurostars Hotel Company 0 95,00 € 08.01.2024 08.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0362/23/EO Vykonanie porealizačného geodetického zamerania spevnených plôch v uzavretom areáli DSS v Modre-Kráľovej, na par. č. 3210/1-7 v kat. ú. Modra, okr. Pezinok. Závery zamerania slúžia pre účely kolaudácie uvedenej stavby. Porealizačné geodetické zameranie je súčasťou projektu "Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“, ktorý sa realizuje v medziach Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Peter Lenghart - GEODET 44236549 840,00 € 02.01.2024 03.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0361/23/EO Úprava parkovacej plochy na parkovisku BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Správa ciest BSK 53871103 19 524,28 € 22.12.2023 22.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0358/23/EO Ovládanie osvetlenia v rokovacej sále v administratívnej budove Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LEDIT SK s. r. o. 36337382 706,32 € 22.12.2023 27.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0356/23/EO Vypracovanie projektovej dokumentácie pre inštaláciu tepelných čerpadiel vzduch - vzduch v objektoch: Gymnázium I.Horvátha a Gymnázium L.Novomestkého v Bratislave. Predmetom zákazky je vypracovanie technickej a výkresovej dokumentácie. Zhotoviteľ na základe tejto objednávky udeľuje objednávateľovi súhlas (licenciu) na všetky známe spôsoby použitia autorsky chránených častí diela a diela ako celku, jeho zmeny, úpravy, doplnenia, poskytnutie diela iným osobám za účelom jeho použitia, zmien, úprav či doplnenia, a to bez akéhokoľvek vecného, územného, či časového obmedzenia. Práva na autorsky chránené časti diela prechádzajú na objednávateľa po úplnom uhradení ceny predmetu objednávky. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 B&K project s.r.o. 47087048 800,00 € 22.12.2023 27.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0359/23/EO Zabezpečenie upratovania spoločných priestorov ZS Rovniankova 1 od 01.01.2024 do 31.03.2024. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Karyna Loiko 53479084 1 950,00 € 21.12.2023 21.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0360/23/EO Havarijný výrub nebezpečných stromov na pozemku novopostaveného dvojdomu DSS-ZPS na Račianskej 105 v Bratislave. Projekt sa realizuje v rámci investičnej akcie s názvom „Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača", prostredníctvom programu IROP. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Miroslav Ištoňa 37468758 1 140,00 € 21.12.2023 22.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0355/23/EO Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov pod cestou III/1060 od chodníkov a oddelenie pozemku pod nespevnenou komunikáciou na pozemku reg. C KN parc. č. 129/1 v k.ú. Hurbanova Ves. Termín plnenia predmetu zákazky: 60 pracovných dní od podpisu objednávky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GEOMAP2 s.r.o. 47826631 984,00 € 18.12.2023 19.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0354/23/EO Vykonanie porealizačného geodetického zamerania a určenia adresného bodu novostavby DSS v Dubovej ako aj zrekonštruovaného objektu DSS v Modre - Kráľovej. Obe stavby sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Závery zamerania slúžia pre účely kolaudácie uvedených stavieb. Porealizačné geodetické zameranie a určenie adresného bodu je súčasťou projektu "Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“ ktorý sa realizuje v medziach Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Peter Lenghart - GEODET 44236549 1 398,00 € 18.12.2023 19.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0352/23/EO Zriadenie prístupu k SMART balíku do portálu vovpraxi.sk na obdobie 12 mesiacov pre Oddelenie verejného obstarávania BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 161,42 € 15.12.2023 19.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0353/23/EO Meranie hluku na technickom zariadení objektu - Vzduchotechnika. Miesto plnenia: Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. 36433781 900,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0349/23/EO Oprava prasknutého potrubia studenej vody v administratívnej budove Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZS holding, s.r.o 55060439 860,00 € 13.12.2023 14.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0350/23/EO Oprava nefungujúceho splachovania pisoárov. Miesto plnenia: Administratívna budova Úradu BSK, 5 poschodie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZS holding, s.r.o 55060439 335,00 € 13.12.2023 14.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0351/23/EO Zabezpečenie plynových exteriérových ohrievačov s príslušenstvom, montážou, demontážou a dopravou v počte 11ks, k príležitosti Župných vianočných trhov 2023, ktoré sa budú konať dňa 19. a 20. 12. 2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KLOST, s.r.o 31369642 840,00 € 13.12.2023 14.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0348/23/EO Výmena strešnej vpuste na BID, Jankolova 6, Bratislava. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SM HYDROIZOL, s.r.o. 48296864 910,92 € 12.12.2023 12.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0342/23/EO Vypracovanie statického posúdenia nosnej konštrukcie objektu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Podbrezovská 28, Bratislava. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LATEKO - strechy, s.r.o. 36342866 2 400,00 € 07.12.2023 07.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0343/23/EO Dodávka a montáž sieťok na kuchynské okná v DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v Modre - Kráľovej. Predmet zákazky je súčasťou celkovej rekonštrukcie objektu DSS v Modre - Kráľovej, ktorá sa realizuje v medziach Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, v rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“ s kódom 302021S791. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bez hmyzu SK s.r.o. 47369825 1 000,00 € 07.12.2023 07.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0344/23/EO Účast na webinári „Ročné zúčtovanie za rok 2023“, ktorý sa uskutoční dňa 18.12.2023 a „Legislatívne zmeny v Zákonníku práce na rok 2024“, ktorý sa uskutoční dňa 19.12.2023 pre zamestnanca z Oddelenia RLZM. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 180,00 € 07.12.2023 12.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0346/23/EO Prenájom inventáru, zabezpečenie obsluhy a občerstvenia pre 300 ľudí na podujatie " Vianočné zvonenie" pre ZSS v pôsobnosti BSK , ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2023 v DPOH. Položky predmetu objednávky: 1.Prenájom inventáru v sume 1 890,90 € s DPH 2.Zabezpečenie obsluhy v sume 1 452,00 € s DPH a občerstvenia v sume 5.134,80 € s DPH Dodávateľ je sociálnym podnikom, v ktorom prebieha príprava na prácu a zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 00683191 8 477,70 € 07.12.2023 07.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0338/23/EO Zabezpečenie 14 darčekových setov na podujatie Vianočné zvonenie, podujatie pre 14 ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sa koná dňa 12.12.2023 v DPOH v Bratislave. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SOŠ vinársko - ovocinárska Modra 00162311 147,00 € 05.12.2023 05.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0336/23/EO V zmysle výnimky podľa § 1 ods. 13 písm q) ZVO zabezpečenie občerstvenia a ubytovania v rámci podujatia zameraného na sumarizáciu cieľov BSK a ich napĺňanie a prezentáciu úspešných projektov za obdobie rokov 2022 – 2023 v rámci Úradu BSK v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, školstva, dopravy, životného prostredia, kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2023. Fakturované bude skutočné plnenie. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Kancelária Národnej Rady SR-Účelové zariadenie Častá Papiernička 00151491 10 686,05 € 05.12.2023 05.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0334/23/EO Pasportizácia a statické posúdenie objektu ( k.u. Modra). Predmetom zákazky sú služby, ktorými sa zabezpečí: - geodetické zameranie výškopisu a polohopisu na pozemku v k.ú. Modra - pasportizácia budovy internátu - statický posudok budovy internátu Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 I.N.I., s.r.o. 36564893 11 928,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0328/23/EO Vypracovanie a dodanie energetických certifikátov ôsmich budov vo vlastníctve BSK. Potreba energetických certifikátov súvisí s prípravou žiadostí o NFP na energetické projekty financované z Programu Slovensko. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 I.N.I., s.r.o. 36564893 11 580,00 € 28.11.2023 30.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0333/23/EO Technické zabezpečenie akcie pod názvom "Vianočná kapustnica pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK", ktorá sa bude konať dňa 05.12.2023 v priestoroch Centra odborného vzdelávania a prípravy pri SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste 21 v Bratislave, pre 800 osôb v súlade s požadovaným rozsahom a požiadavkami objednávateľa. Príloha písomnej objednávky: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PROMO ACTIVITY s.r.o. 35730714 6 508,80 € 28.11.2023 29.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0332/23/EO Cateringové služby určené na zabezpečenie akcie pod názvom "Vianočná kapustnica pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK", ktorá sa bude konať dňa 05.12.2023 v priestoroch Centra odborného vzdelávania a prípravy pri SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste 21 v Bratislave, pre 800 osôb v súlade s požadovaným rozsahom a požiadavkami objednávateľa. Príloha písomnej objednávky: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. 35715782 14 908,63 € 28.11.2023 29.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0329/23/EO Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia počas podujatia zameraného na sumarizáciu cieľov BSK a ich napĺňanie a prezentáciu úspešných projektov za rok 2023, ktoré sa uskutoční 07. 12. 2023 v Účelovom zariadení NR SR v Častej-Papierničke. Príloha písomnej objendávky: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 mediaTOP solution s.r.o. 54746051 4 705,00 € 28.11.2023 30.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0327/23/EO Zabezpečenie cateringových služieb počas spoločného stretnutia slovenskej národnej delegácie a českej národnej delegácie v Európskom výbore regiónov, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2023 v priestoroch Zastúpenia BSK pri EÚ v Brusleli, v rámci 158. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 B34 Professional Catering BE0677.608.247 963,38 € 28.11.2023 28.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0324/23/EO Vyhotovenie geometrického plánu pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia v k.ú. Čunovo vydaného v súvislosti s rekonštrukciou Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a záhrada Čunovo. Termín dodania do 3 týždňov odo dňa vystavenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ateliér VAN JARINA, s. r. o. 44080859 840,00 € 24.11.2023 28.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0323/23/EO Účasť na on-line konferencii „Územné plánovanie, EIA, Správny poriadok, ZEK“, ktorú organizuje Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. dňa 27.11.2023 pre zamestnankyne odboru dopravy Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 285,60 € 24.11.2023 27.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka