Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3965

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0195/23/EO STORNO Zabezpečenie dodávky a montáže vybavenia práčovne pre zrekonštruovaný dom v Modre, a to podľa nasledovnej špecifikácie: pračka B3WFU57415WCSHBC 3 ks sušička Beko DPY 8506 GXB1 2 ks medzikus Meliconi 656118 2 ks Miesto dodania: Československej armády 744/7, Modra, okr. Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0196/23/EO STORNO Zabezpečenie materiálno–technického vybavenia pre novopostavený dvojdom DSS-ZPS na Račianskej 105 v Bratislave, a to podľa nasledovnej špecifikácie: pračka B3WFU57415WCSHBC 2 ks sušička Beko DPY 8506 GXB1 2 ks medzikus Meliconi 656118 2 ks Miesto dodania: Račianska 105A, Bratislava - Nové Mesto Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0197/23/EO Meranie koncentrácie organických prchavých látok v škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7 v Bratislave. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 00607436 360,00 € 11.08.2023 11.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0189/23/EO Služby spojené so zabezpečením vypracovania a realizácie procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu - Adaptačný plán BSK na zmenu klímy, na životné prostredie podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu objednávky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EKOJET, s. r. o. 35734990 6 000,00 € 11.08.2023 16.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0193/23/EO STORNO Zabezpečenie dodávky a montáže vybavenia práčovne pre novostavbu dvojdomu v Častej, a to podľa nasledovnej špecifikácie: pračka B3WFU57415WCSHBC 2 ks sušička Beko DPY 8506 GXB1 2 ks medzikus Meliconi 656118 2 ks Miesto dodania: Zámocká 947 a 948, Častá, okr. Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0190/23/EO Zabezpečenie celoročného vzdelávania na e-platforme Seduo.sk pre zamestnancov odboru Interact – Petra Masácová, Dagmar Kyseľová, Silvia Garajová, Denisa Michalčíková, Žaneta Chylová, Stanislava Tomanová a Eva Krutá v období 04.09.2023 – 03.09.2024. Účastnícky poplatok na osobu je 188,- EUR bez DPH, celková suma zákazky je 1 579,20 EUR s DPH. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Profesia, spol. s r.o. 35800861 1 579,20 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0191/23/EO Čipová karta MONET+ ProID+Q. + administratívny poplatok Príloha písomnej objednávky: - cenník NASES z 28.7.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Národná agentúra pre sieťové elektronické služby 42156424 30,72 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0192/23/EO STORNO Zabezpečenie dodávky a montáže vybavenia práčovne pre novostavbu dvojdomu v Dubovej, a to podľa nasledovnej špecifikácie: pračka - B3WFU57415WCSHBC 1 ks sušička - Beko DPY 8506 GXB1 1 ks medzikus - Meliconi 656118 1 ks Miesto dodania: Zámocká par. č. 2045/1, Dubová, okr. Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0194/23/EO STORNO Zabezpečenie dodávky a montáže vybavenia práčovne pre zrekonštruovaný objekt DSS v Modre - Kráľovej, a to podľa nasledovnej špecifikácie: pračka B3WFU57415WCSHBC 2 ks sušička Beko DPY 8506 GXB1 2 ks medzikus Meliconi 656118 2 ks Miesto dodania: Partizánska 57, Modra-Kráľová, okr. Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0183/23/EO Zabezpečenie odborného akreditovaného kurzu „Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené RO a PO“, ktorý sa uskutoční v dňoch 09.-13.10.2023 pre zamestnanca z Odd. účtovníctva. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice - RVC pri ZMO 31826385 360,00 € 08.08.2023 08.08.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0182/23/EO Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 1318/53 a 1318/84 v katastrálnom území Chorvátsky Grob na ceste " Prepojenie križovatkyTriblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob". Lehota na vypracovanie: do 31.08.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Ján Karel PhD. 44258283 450,00 € 26.07.2023 28.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0181/23/EO Zabezpečenie ubytovania v Santiagu de Compostela pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 24.-28.10.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PR Rosa Rosae 3* B15647373 2 525,00 € 24.07.2023 24.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0174/23/EO Predmetom zákazky je: Zabezpečenie elektrickej energie pre podujatie (koncert) TRIBUTE TO FREEDOM – POCTA SLOBODE 2023. Požadujeme zabezpečiť: agregát, elektrické rozvody, príslušný spotrebný materiál, káble, rozvádzače, prechody a celkovú inštaláciu, stály dozor odborníkov, dopravu, inštaláciu a deinštaláciu zariadení na podujatie „Tribute to freedom – Pocta slobode 2023“ Koncert sa bude konať dňa 18.8.2023 v Bratislave na hrade Devín podľa produkčného harmonogramu. Spoluprácu zastrešuje Zmluva o spoločnom projekte – podujatie „Tribute to freedom – Pocta slobode 2023“ medzi ABBY ART, s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Rajna Elektrik s.r.o. 47675519 1 100,00 € 18.07.2023 21.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0175/23/EO Predmetom zákazky je: Zabezpečenie vystúpenia umelca so skupinou na podujatí TRIBUTE TO FREEDOM – POCTA SLOBODE,koncert na hrade Devín, ktorý sa bude konať dňa 18.08.2023 v Bratislave, hrad Devín, podľa časového harmonogramu – scénosled a zvukové skúšky. Spoluprácu zastrešuje Zmluva o spoločnom projekte – podujatie „Tribute to Freedom – Pocta slobode “medzi ABBY ART, s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom.“ Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MOSTY - GESHARIM 42253594 4 500,00 € 18.07.2023 21.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0176/23/EO Predmetom zákazky je: Zabezpečenie vystúpenia umelca so skupinou na podujatí TRIBUTE TO FREEDOM – POCTA SLOBODE,koncert na hrade Devín, ktorý sa bude konať dňa 18.08.2023 v Bratislave, hrad Devín, podľa časového harmonogramu – scénosled a zvukové skúšky. Spoluprácu zastrešuje Zmluva o spoločnom projekte – podujatie „Tribute to Freedom – Pocta slobode “medzi ABBY ART, s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom.“ Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenská jazzová spoločnosť 00679674 4 500,00 € 18.07.2023 21.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0179/23/EO Zabezpečenie prekladu mapky ekocentra zo slovenského jazyka do anglického a maďarského jazyka. Výdavky budú hradené z vlastných zdrojov BSK a následne refundované v rámci projektu „Ecoregion SKHU“ vo výške 95% z Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU 2014-2020. Lehota dodania prekladu je do 3 pracovných dní od vystavenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lexman SK, s.r.o. 44391455 30,96 € 17.07.2023 17.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0178/23/EO Zabezpečenie povinného školenia pre „vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel“. Školenie pre150 zamestnancov Úradu BSK sa uskutoční v dvoch termínoch: júl - august 2023 na Úrade BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WASO, s.r.o. 36697800 2 250,00 € 14.07.2023 17.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0169/23/EO Zrušená Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Juraj Platko 45708720 0,00 € 13.07.2023 14.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0177/23/EO Zabezpečenie overenia ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2022 audítorom pre potreby Európskej investičnej banky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 AUDANA AUDIT s.r.o. 31692249 864,00 € 13.07.2023 13.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0167/23/EO Predmetom zákazky je spracovanie nasledujúcich projektov: 1.Pprojekt energetickej hospodárnosti budovy Gymnázia Hubeného 2495/23, Bratislava v zmysle Zákona 555/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a Vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. Predmetom posúdenia je objekt školy pozostávajúci z budovy školy na parcele registra C 17330/3 a budovy telocvične na parcele registra C 17330/17 katastrálne územie Bratislava – Rača. Dokument bude uvádzať spoločné energetické posúdenie pre budovu školy a budovu telocvične ako jeden celok. 2.Pprojekt energetickej hospodárnosti budovy Gymnázia Hubeného 2495/23 – Tepelná stabilita miestnosti v letnom a zimnom období podľa technickej normy STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov; Tepelno technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov; Časť 2: Funkčné požiadavky. Dokument zhodnotí splnenie kritéria najvyššieho denného vzostupu teploty vzduchu v miestnosti. Podkladom pre prípravu posudku je: Tepelno-technický posudok budovy: Rekonštrukcia fasády Budova teoretického vyučovania, Tepelno-technický posudok budovy: Rekonštrukcia strechy Budova teoretického vyučovania, Tepelno-technický posudok budovy: Rekonštrukcia fasády Budova internátu. Tepelno-technický posudok budovy: Rekonštrukcia strechy Budova internátu. Tepelno technické posudky dodá zhotoviteľovi objednávateľ. Termín dodania 14 dní od dňa vystavenia objednávky. Dokumenty budú odovzdané v 3 paré a elektronickej verzii v Pdf formáte. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ŠVECPROJEKT, s.r.o. 36239909 850,00 € 13.07.2023 14.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0168/23/EO Predmetom zákazky je spracovanie nasledujúcich projektov: 1.Pprojekt energetickej hospodárnosti budovy SOŠ pedagogická v zmysle Zákona 555/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a Vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. Predmetom posúdenia je budova SOŠ pedagogickej Bullova 1168/2 , Bratislava na parcelách registra C 2748/1; 2748/12; 2748/13 katastrálne územie Bratislava – Dúbravka, ktorú tvorí SO 01 – Škola a SO 02- Spojovacia chodba (bez telocvične). 2.Pprojekt energetický certifikát budovy Strednej odbornej školy pedagogickej v zmysle Zákona 555/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a Vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. Predmetom posúdenia je budova SOŠ pedagogickej Bullova 1168/2 , Bratislava na parcelách registra C 2748/1; 2748/12; 2748/13 katastrálne územie Bratislava – Dúbravka, ktorú tvorí SO 01 – Škola, SO 02- Spojovacia chodba. Podkladom pre prípravu posudku je: Tepelno-technický posudok budovy: Rekonštrukcia fasády Budova teoretického vyučovania, Tepelno-technický posudok budovy: Rekonštrukcia strechy Budova teoretického vyučovania, Tepelno-technický posudok budovy: Rekonštrukcia fasády Budova internátu. Tepelno-technický posudok budovy: Rekonštrukcia strechy Budova internátu. Tepelno technické posudkyi dodá zhotoviteľovi objednávateľ. Termín dodania 21 dní od dňa vystavenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 M&H project s.r.o. 50451545 4 440,00 € 13.07.2023 14.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0171/23/EO Posúdenie únosnosti nosných prvkov objektu školy pre mimoriadne nadané deti po požiari na Skalickej ceste č.1 v Bratislave. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. František Hladký, s.r.o. 50344366 660,00 € 06.07.2023 10.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0166/23/EO Zverejňovanie pracovných ponúk v roku 2023 podľa aktuálnej potreby Úradu BSK prostredníctvom kreditného balíka, ktorý obsahuje 20 kreditov, t.j. 20 inzerátov, ktoré je možné vyčerpať do 12 mesiacov od aktivácie. Pracovné ponuky budú zverejnené na webovej stránke www.profesia.sk. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Profesia, spol. s r.o. 35800861 1 366,86 € 04.07.2023 06.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0165/23/EO Predmetom objednávky je reštaurovanie umeleckého diela Erny Masarovičovej, umiestneného na fasáde Školského internátu na Saratovskej 26/B v Bratislave. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LUGA SK s. r. o. 50653786 9 430,00 € 04.07.2023 06.07.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0163/23/EO Zabezpečenie účasti na 5. odbornej konferencii k pracovnému právu pre zamestnanca z odd. RLZM, konferencia sa uskutoční v dňoch 18.-19.10.2023 on-line formou. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 191,04 € 29.06.2023 30.06.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0161/23/EO Zabezpečenie umeleckého vystúpenia v rámci podujatia Slávnostné oceňovanie Osobností Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2022, ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2023 od 19:00 hod. do 21:00 hod. v priestoroch Divadla Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave, a to podľa nasledovnej špecifikácie: * slávnostná fanfára: 3 trúbky - študenti + 1 pedagogický dozor * sprievodná hudba pred podujatím - Sláčikové kvarteto * pedagogický dozor * generálna skúška 16:00-16:30 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Nadácia Konzervatória v Bratislave 30804337 500,00 € 28.06.2023 29.06.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0157/23/EO Zabezpečenie úradného prekladu Dodatku č. 4 k Zmluve o NFP, vrátane príloh, z anglického jazyka do slovenského jazyka. Lehota dodania úradného prekladu je do 6 pracovných dní od vystavenia objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lexman SK, s.r.o. 44391455 305,00 € 26.06.2023 29.06.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0159/23/EO Predmetom zákazky je nákup a dodanie 2 druhov máp. Mapy obsahujú aktuálne turistické a cykloturistické značenia trás, legenda minimálne v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, rozmer mapy 960 x 660 cm, skladanie na výsledný formát 106 x 220 cm, plnofarebné prevedenie, výber obálky vo vizuále objednávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky MAPA č.1 – obojstranná Rozmer: 960 x 660 cm, skladanie na výsledný formát 106 x 220 cm Obsah: aktuálne turistické a cykloturistické značenia trás Legenda: minimálne v slovenskom, anglickom, nemeckom jazyku Farebnosť: 4+4 Obálka: s vlastnou grafikou dodanou objednávateľom Náklad: 5 000 ks 1. strana mapy - Cyklomapa Bratislava Mierka 1:40 000 2. strana mapy - Malé Karpaty Juh, Devín, Kamzík Mierka 1:25 000 MAPA č.2 – obojstranná Rozmer: 960 x 660 cm, skladanie na výsledný formát 106 x 220 cm Obsah: aktuálne turistické a cykloturistické značenia trás Legenda: minimálne v slovenskom, anglickom, nemeckom jazyku Farebnosť: 4+4 Obálka: s vlastnou grafikou dodanou objednávateľom Náklad: 5 000 ks 1. strana mapy - Malé Karpaty Stred, Záruby, Plavecký hrad Mierka 1:25 000 2. strana mapy - Malé Karpaty Stred, Červený Kameň, Zochova chata – Mierka 1:25 000 Celková cena objednávky je vrátane 20% DPH. Cena dodaného tovaru predstavuje sumu 8400,00 EUR bez DPH, t.j. 10080,00 EUR s DPH. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SHOCart, spol. s r.o. 40942040 10 080,00 € 26.06.2023 29.06.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0156/23/EO Zabezpečenie celoročného prístupu na e- magazín SÚHLAS - odborný magazín pre stavebné úrady na Odbor dopravy pre Úrad BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka 46490213 154,80 € 23.06.2023 26.06.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0152/23/EO Zabezpečenie LED obrazoviek vrátane obsluhy, operátora projekčnej techniky, osvetľovača, pomocného osvetľovača, asistenta réžie a výroby fotosteny s montážou pre potreby Slávnostného odovzdávania ocenení BSK, ktoré sa uskutoční dňa 29.06.2023. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 CREATIV LINE s.r.o. 31719791 7 488,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka