Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3958

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0546/19/EO Zabezpečenie press tripu v rámci povinnej aktivity projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 podľa stanoveného itinerára. Press trip sa uskutoční v čase 5. – 6.9. 2019 na trase Bratislava – Dunasziget – Dunakiliti – Mosonmagyaróvár – Bratislava pre skupinu slovenských a maďarských novinárov, blogerov, youtuberov v max počte 8 osôb. Služby agentúry budú zahŕňať dopravu po celej trase, ubytovanie, stravovanie a ďalšie služby ako vstupné do stanovených zariadení, poskytnutia bicyklov, člnkov s príslušenstvom, poistenie cestujúcich a služby sprievodcu/dozoru počas celého pobytu. Výdavky spojené so zabezpečením press tripu budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu DANUBE BIKE&BOAT (OŠ 976). Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálna rozvojová agentúra Šamorín 37840193 3 400,00 € 04.09.2019 04.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0540/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky Brusel - Turku - Brusel, v termíne 12.09.- 13.09.2019, pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD., toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. Menovaná sa v rámci ZPC č. 2379/19/EO do Fínska, zúčastní na stretnutí koordinátorov národných delegácii počas 192. rokovania predsedníctva Európskeho výboru regiónov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 428,65 € 04.09.2019 05.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0541/19/EO Zabezpečenie technických služieb na zabezpečenie a dodanie 5 ks promo horných panelov stolíkov Prestige v celkovej cene 777,60-€ s DPH v rámci podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2019 a ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA – Malacky, Pezinok a Senec, ktoré sa budú konať 04.10.2019, 08.10.2019, 10.10.2019 a 16.10.2019. Horný grafický panel topkarta (90x40cm) (tlač 4+0 , matné lamino, hliníkové háčiky, grafické spracovanie, a príprava podkladov na tlač, doprava) Množstvo: 6ks - Stredná odborná škola, Myslenická 1 v Pezinku mení sa názov školy na: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, 902 01 Pezinok - Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava mení názov školy na: Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava - Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava mení názov školy na: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava - Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava sa stávajú školami umeleckého priemyslu mení názov školy na: Škola umeleckého priemyslu, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava - Stredná odborná škola záhradnícká Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo sa mení na: Spojená škola – Stredná odborná škola záhradnícka, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo - Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava sa zmenila na: Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava Stolík Prestige prezentačný s potlačou BSK; Množstvo : 1ks - Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava 2 x biely spodný topper s erbom BSK (OA Račianska a SOŠ Ivanská cesta) 1 x okrúhly tubus s taškou (OA Dudova) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PANELMEDIA s.r.o. 36702404 777,60 € 04.09.2019 05.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0539/19/EO Zabezpečenie znaleckého posudku potrebného pre dohodu o vecnom bremene medzi BSK, SPP na jednej strane a Vojenským obvodom Záhorie a Ministerstvom obrany na druhej strane. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Oto Pisoň 11711671 640,00 € 04.09.2019 05.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0544/19/EO Zabezpečenie pasportizácie vybraných objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pre Bratislavský samosprávny kraj. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je podrobný opis predmetu zákazky a obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 APROX Invest, spol.s.r.o. 35813610 79 804,25 € 04.09.2019 05.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0547/19/EO Zabezpečenie cateringových služieb pre 15 účastníkov stretnutia hosťujúcich inštitúcií PS Interact III vo Viedni, Rakúsko dňa 30.09.2019 (obed a občerstvenie počas prestávky pri rokovaniach). Úhrada za objednané služby sa uskutoční platobnou kartou na mieste, a to na základe faktúry vystavenej po dodaní služieb. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 HOLLEREI e.U. 100000000 1 488,00 € 05.09.2019 06.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0537/19/EO Zabezpečenie opravy notebooku Lenovo ThinkPad E560 v rozsahu výmeny klávesnice Lenovo Keyboard. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 82,80 € 05.09.2019 06.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0542/19/EO Zabezpečenie komplexných služieb pobytu s názvom „Creative study tour“ pre potreby projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020. Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb cestovnej agentúry podľa stanoveného itinerára v čase 13.-15.09. 2019 na trase Bratislava – Jelka – Tomášikovo – Dunajská Streda – Malkiapark – Šamorín – Dobrohošť – Dunajská Streda – Dunasziget – Mosonmagyaróvár – Bratislava pre skupinu slovenských a maďarských partnerov v počte 25 osôb. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu tejto objednávky. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PAXTRAVEL, s. r. o. 31340571 9 910,80 € 05.09.2019 06.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0543/19/EO Organizácia konferencie 100 rokov bratislavskej župy v termíne 24.9.2019 a s ňou spojené aktivity. Rozpis jednotlivých aktivít: 1. Zostavenie odborného programu konferencie, nábor/registrácia účastníkov (min. 9 odborných príspevkov) 2. Zabezpečenie, zostavenie a odborná korektúra textových a obrazových podkladov pre zborník z konferencie (min. 9 príspevkov v rozsahu 10 NS + grafické podklady) 3. Zabezpečenie pozvánok podľa dodanej grafiky (farebná tlač 4+4, skladaný formát A4, grafický papier s gramážou nad 200g) 4. Príprava výročného prehľadu všetkých zborníkov z rokov 2010 – 2019 a spolupráca s tlačiarom (cca 34 strán) 5. Jazyková korektúra prehľadu zborníkov 2010 – 2019 (cca 34 strán) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Academia Istropolitana Nova, o.z. 31755976 4 900,00 € 05.09.2019 06.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0545/19/EO Zabezpečenie tlmočenia zo slovenského do nemeckého jazyka a naopak dňa 12.09.2019 medzi 10:00-13:00h na Úrade BSK, Sabinovská 12 (zasadačka na 4. poschodí). Ide o ďalšie stretnutie ohľadom pripravovaného projektu, týkajúceho sa vinárskych škôl. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Alexandra Vikárová Mgr. 32759037 130,00 € 05.09.2019 06.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0554/19/EO Zabezpečenie úradne overeného prekladu Dodatku č.2 Zmluvy o NFP z anglického do slovenského jazyka pre potreby projektu DANUBE BIKE&BOAT(SKHU/1601/1.1/014)“ spolufinancovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU. Výdavky spojené so zabezpečením prekladu budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Danube Bike&Boat, OŠ 976. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Preklady, s.r.o. 47834765 66,40 € 06.09.2019 06.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0548/19/EO Zabezpečenie 6 hodinového interného seminára „Novela zákona o e-Governmente pre cca 100 zamestnancov Úradu BSK“. Seminár sa uskutoční v termíne 23.10.2019 v priestoroch Úradu BSK. Seminár organizuje spoločnosť stred.sk s r.o. lektorkou Ing. Erikou Kusyovou. Cena za jednu hodinu je 80,- EUR. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 stred.sk, s r.o. 36754145 480,00 € 06.09.2019 09.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0549/19/EO Zabezpečenie účasti na konferencii "e-learnmedia CAFÉ 2019", dňa 3.10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť e-learnmedia, s.r.o. pre p. I. Gábrišovú Hovorkovú. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 e-learnmedia, s.r.o. 36341355 178,80 € 06.09.2019 09.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0551/19/EO Zabezpečenie vstupeniek na trojdňové podujatie TECH DAY 4-6.10.2019 Divácke vstupenky v hodnote 7 € s dph / ks Hráčske vstupenky v hodnote 16 € s dph / ks Fakturácia bude uskutočnená na základe reálne vydaného počtu vstupeniek podľa účasti študentov BSK škôl (divácke a hráčske vstupenky). Maximálna hodnota spolupráce = 5.000 € s dph. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Yvents, s.r.o 50224123 5 000,00 € 09.09.2019 10.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0550/19/EO Dodanie obalu so súhrnným zborníkom predošlých konferencií a zápisníkom, tvorba makety obalu. Zápisník a zborník budú vložené do obalu a dodané na adresu objednávateľa v termíne do 16.9.2019. Položky predmetu zákazky: 1. OBAL - 150 ks; Hrubý formát 180 x 240 mm, Poťah: UPM RAFLATAC Antique White WSA 90g, Farba: 4+0 CMYK, Razba: Zlatá fóliou, Vnútorný polep (predsádka): Plátno Imperiál 4230,Zakladacie kapsy na zápisník, zborník a tunel na USB pero: Plátno Imperiál 4230 podlepené 120g Keaykolour Anthracite - sivý. Cena: 2559,- EUR bez DPH. 2. ZBORNÍK - 200 ks; Fformát: A5, Väzba: V 4, Obálka:Farba: 4 + 4 CMYK, Razba: Zlatá fóliou, Papier: Conquerror Laid Oyster (rebrovaná ražba v papieri) príp. iný podobný papier. Vnútro:Rozsah: 40 str., Farba: 4+4 CMYK, Papier: Olin Regular Cream 150g, Cena: 1110,- EUR bez DPH 3. ZÁPISNÍK - 150 ks; Formát: 135 x 210 mm, Väzba: V 4, Obálka: Papier: 300 g Keaykolour Anthracite - sivý.,Farba: 0 + 0 čistý, Vnútro:Papier: Olin Regular Cream 90g,Rozsah: 80 strán,Farba: 0+0 – čistý, Oblé rohy, Cena: 364,50- EUR bez DPH, 4. MAKETA - 1 ks; Potrebné dodať 1 vyrobený ks na schválenie spred výrobou celého nákladu. Cena: 120,- EUR bez DPH. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Karol Prudil 46773461 4 984,20 € 06.09.2019 09.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0552/19/EO Technické zabezpečenie (ozvučenie, projektor s plátnom, montáž a demontáž) podujatia „ŽUPNÁ ŠKOLA PRE TEBA - PEZINOK“, ktoré sa uskutoční dňa 08.10.2019 v priestoroch domu kultúry Pezinok – Pezinské kultúrne centrum s nasledovnou špecifikáciou: Digitálny mixážny pult s funkciou potláčania spätnej väzby a PEQ (4kanále) na každom vstupe; Digitálny grafický equalizér pre optimalizáciu zvuku v priestore (+ meranie zvuku systémom Smaart); Bezdrôtový mikrofón min 4ks; Nástrojový mikrofón min 4ks; Stojany na mikrofón; Počítač pre spúšťanie zvuku so software na konverziu zvuku; 2x audio prehrávač s SD, USB, CD, DVD; Vstup pre pripojenie externých zariadení; Min 2xDiBox pre pripojenie Keyboardu a elektrickej gitary; Odposluchový reproduktor – 2ks; Aktívne reproduktory s variabilným uchytením – sklopenie pre smerovanie zvuku; Statívy pre umiestnenie reproduktorov do výšky (min 3m), bezpečnostný certifikát; Kabeláž zvuk; Prechodové lišty na ochranu pred zakopnutím; Videostrižňa a videoPC pre spúštanie videoprezentácií, animácií, software; Projektor a plátno; UPS 4KV, meranie napätia podľa fázy pre diagnostiku porúch (pripojenie škôl); 2x technik a produkcia 07:00 – 17:30; inštalácia 1 deň pred podujatím podľa špecifikácie; Doprava v rámci BSK : zdarma. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 mediaTOP, s.r.o. 36812650 960,00 € 10.09.2019 11.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0553/19/EO Zabezpečenie 50ks potlačených tričiek pre organizátorov na podujatie ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ, 25.9.2019 Špecifikácia: Tričko B&C E150 , žltá farba predná potlač (na srdiečko) - 3 farby zadná potlač (do A4) - 3 farby Potlač bude technológiou sieťotlač Cena za tričko s potlačou = 6,13 € + DPH/ks Doprava = 5 € + DPH Cena spolu = 373,80 € s DPH. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 TEX-PRINT v. d. 35802987 373,80 € 10.09.2019 11.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0555/19/EO Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre p. Chrena, z dôvodu účasti na 136. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov a Európskom týždni regiónov a miest. Časť nákladov súvisiacich s účasťou budú refundované Eur. výborom regiónom. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 520,00 € 10.09.2019 11.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0557/19/EO Zabezpečenie služieb moderátora Matúša Krnčoka za účelom moderovania na podujatí Deň európskej spolupráce, ktoré sa uskutoční v termíne 24.09.2019 v Divadle Aréna, Bratislava. Špecifikácia: - zabezpečenie moderovania podujatia v čase od 08:00 do 12:00 hod., - použitie obrazového a zvukového záznamu z podujatia pre propagačné účely podujatia, - cena za moderovanie zahŕňa cestovné a doplnkové náklady spojené s moderovaním. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 YHMK, s.r.o, 48178853 720,00 € 12.09.2019 13.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0556/19/EO Technické zabezpečenie (zastrešenie pódia, osvetlenie a ozvučenie) kultúrno-spoločenského programu na podujatí Račianske vinobranie 2019. Tradičné trojdňové oslavy úrody račianskeho vinohradníctva a vinárstva s bohatým kultúrnym programom sa uskutoční v dňoch od 13 - 15.9. 2019. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SRS light s.r.o. 46306145 4 910,00 € 12.09.2019 13.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0559/19/EO Zabezpečenie dodania dvojkrídlovej celohliníkovej exteriérovej vitríny LUX DUAL na 30 x A4 a dodanie hranatého stojana s pätkou/pár. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Aluprojekt s.r.o. 46847782 967,20 € 12.09.2019 13.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0562/19/EO Zabezpečenie účasti na tréningu: "Strategické plánovanie v kultúrnych organizáciách – v praxi manažéra kultúry", v dňoch 18.-19.9.2019 v Handlovej, ktorý organizuje Národné osvetové centrum, pre zamestnankyne oddelenia kultúry Úradu BSK pp. A.Čavojskú a K.Formánkovú. Účastnícky poplatok na osobu je 50,-€. Celková suma je 100,00€. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Národné osvetové centrum 00164615 100,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0558/19/EO Zabezpečenie umeleckého vystúpenia Celeste Buckingham podľa špecifikácie na podujatí „Deň európskej spolupráce (ECDAY 2019)“, ktoré sa uskutoční 24.09.2019 v Divadle Aréna. Špecifikácia: - 3x autorské vystúpenie s doprovodom, - účasť na diskusii, fototermín po skončení podujatia, - použitie obrazového a zvukového záznamu z podujatia pre propagačné účely podujatia, - cestovné a doplnkové náklady spojené s vystúpením. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Buckingham Entertaiment Group s.r.o. 45288992 3 600,00 € 12.09.2019 13.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0560/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel- Viedeň - Brusel v termíne 27.09. - 07.10.2019 pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. Menovaný zamestnanec pricestuje do Bratislavy za účelom absolvovania pravidelných konzultácií na Úrade BSK, zúčastní sa na bilaterálnych stretnutiach s projektovými partnermi BSK a zúčastní sa na pracovnom stretnutí zástupcov výšších územných celkov združených vo formáte SK8, za prítomnosti zástupcov Európskej komisie a ÚPVII SR. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 202,00 € 12.09.2019 13.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0563/19/EO Zabezpečenie účasti na kurze: "Manažér kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.69/2018 Z.z. a normy ISO/IEC 27001 a riadenia rizík v oblasti databázových a informačných systémov v prostredí intranetu a internetu", v dňoch 30.9.-1.10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pre zamestnancov oddelenia informatiky Úradu BSK pp. J.Rigó, M.Gernát. Účastnícky poplatok na osobu je 720,-€ s DPH. Celková suma je 1440,00€ vrátane DPH. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 TŰV SŰD Slovakia s.r.o. 35852216 1 440,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0564/19/EO Zabezpečenie zvýhodnenej inzercie na portále www.profesia.sk prostredníctvom kreditného balíka, ktorý obsahuje 20 kreditov t.j. 20 inzerátov viazaných na zverejňovanie voľných pracovných ponúk, podľa aktuálnej potreby na Úrade BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Profesia, spol. s r.o. 35800861 1 198,80 € 12.09.2019 16.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0565/19/EO Dodanie bannerov, navigačných a informačných tlačovín k označeniu podujatia ŽUPNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ PRE STREDOŠKOLÁKOV, ktoré sa koná 25.9.2019. ŠPECIFIKÁCIA: Bannery PVC - vstupy, rôzne vizuály, 2x1 m, 3 ks Bannery PVC - logá, rôzne vizuály, 4x2 m, 8 ks Banner PVC – fotostena logo, 3x2,5 m, 1 ks Banner PVC – mapa, 4x2,82 m, 1 ks Vlajkový banner – stage, 4x3 m, 1 ks Plagát A3 na šírku, rôzne vizuály, 94 ks Plagát A3 – pre školy, 60 ks Skladačka - pokyny, A5, 1.400 ks. Presná špecifikácia a ceny jednotlivých položiek sú uvedené v ponuke dodávateľa. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 JUICE s.r.o. 46094539 1 094,40 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0566/19/EO Zabezpečenie tieniacej techniky pre potreby Úradu BSK. Rozsah dodania a montáže je uvedený v cenovej ponuke dodávateľa. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Peter Rojčík - OKFOL 43238939 586,12 € 17.09.2019 18.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0567/19/EO Dodanie USB pera 16 GB a realizácia nahratia dát na USB v objeme 2 GB na Konferenciu 100. rokov Bratislavskej župy (1919-2019) s termínom dodania do 23.9.2019. Špecifikácia: Kapacita USB pera: 16 GB Potlač: 1F potlač loga/jedna pozícia/ zlatá pantone 871 C Rozmer pera: 13,7 x 1,46 cm Priemer pera: 1,46 cm Farba pera: čierna Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Hauerland spol. s r.o. 35777885 1 260,00 € 17.09.2019 18.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0580/19/EO Zabezpečenie občerstvenia (1 000 x mini pagáčiky, 900 x bratislavské rožky,150 x 0,5 l neperlivá minerálna voda,150 x 0,5 l jemne perlivá minerálna voda,100 x 0,5 l perlivá minerálna voda) na podujatí "Deň európskej spolupráce 2019", ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2019 v divadle Aréna v Bratislave. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA 00893471 1 263,00 € 19.09.2019 19.09.2019 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka