Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1071

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0014/18 Objednávame si u Vás lektorské služby patchworku v celkovom množstve 3 hodiny/20 EUR - 1 hodina/ v celkovej cene 60.- EUR. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Iveta Krčmárová 46374795 60,00 € 08.02.2018 12.02.2018 Objednávka
VO/0013/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov na podujatie Metodický deň osvetových pracovníkov Bratislavského kraja, ktoré sa uskutoční dňa 21.02.2018 v čase od 9:00 - 15:00 v priestoroch KD Ľ.Štúra v Modre. Dohodnutá cena 550 EUR s DPH. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Kultúrne centrum Modra 00350109 550,00 € 06.02.2018 12.02.2018 Objednávka
VO/0015/18 Objednávame si u Vás preklad publicistických a informačných článkov v rozsahu 5 x A4 a dokumentov spojených s projektom (pozvánka na Koordinačné stretnutie projektových partnerov) v rámci projektu "Kultúrno - kreatívne oživenie tradícií" Heritage SK-AT do nemeckého jazyka. Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Agentúra DOV 35000856 96,00 € 12.02.2018 16.02.2018 Objednávka
VO/0016/18 Objednávame si u Vás prepravu (40 miestnym autobusom) účastníkov podujatia DOA pre výtvarníkov 2018 na trase Modra - Bratislava, s predpokladaným odchodom z Modry okolo 8:20 a príchodom do Bratislavy - Vajnor o 9:00 hod. Rozpis presnej trasy je v prílohe. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 306,00 € 15.02.2018 16.02.2018 Objednávka
VO/0017/18 Objednávame si u Vás na podujatie Hviezdoslavovv Kubín 2018 dodanie obložených bagiet 60 ks a nealkoholický nápoj 60 ks v sume 95,76 EUR s DPH. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 BAGETA-Ing. Gottschall 30104424 95,76 € 26.02.2018 26.02.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0020/18 Objednávame si u Vás ozvučenie a osvetlenie podujatia Zahrajte mi muzikanti 2018, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Modre dňa 17.03.2018 v čase od 12:00 do 18:00 hod. Cena dohodou: 600.-EUR. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Ján Mudroch 40427099 600,00 € 26.02.2018 26.02.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0018/18 Objednávame si u Vás vecné ceny podľa vlastného výberu na okresné kolo súťaže Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-28.2.2018 v priestoroch V-klubu na Nám.SNP 12 v Bratislave. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Helena Horváthová - FOLLY 46520279 333,53 € 26.02.2018 26.02.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0019/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov Kultúrneho domu na podujatie Zahrajte mi muzikanti 2018, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Modre dňa 17.03.2018 v čase od 12:00 do 20:00 hod. Cena dohodou 500.- EUR Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Kultúrne centrum Modra 00350109 500,00 € 26.02.2018 26.02.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0021/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov Kultúrneho domu Gajary na podujatie Konc jak živé 2018, ktoré sa uskutoční dňa 24.3.2018 v čase od 12°° do 20°°. Cena dohodou 500,00 EUR. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Združenie priateľov folklóru 30853109 500,00 € 06.03.2018 06.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0022/18 Objednávame si u Vás účasť pani Márie Velšicovej v porote na podujatí Konc jak živé 2018 dňa 24.03.2018 v Kultúrnom dome Gajary v súťaži ľudových rozprávačov v čase od 15°° do 20°° hod. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 LECA production, s.r.o. Andrej Antonio Leca 46079424 400,00 € 07.03.2018 07.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0023/18 Objednávame si u Vás výučbu Anglického jazyka na mesiac marec 2018 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Simona Žiláková 47906855 216,00 € 07.03.2018 07.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0024/18 Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre účastníkov krajskej prehliadky detskej dranmatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti " Stretnutie s malou Táliou" v dňoch 14.-16.3.2018. Rozpis trás prikladáme v prílohe Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 2 160,00 € 09.03.2018 09.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0025/18 Objednávame si u Vás autobusovú dopravu dňa 17.03.2018 na podujatie "Zahrajte mi muzikanti 2018" podľa priloženého rozpisu. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 1 080,00 € 12.03.2018 12.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0026/18 Objednávame si u Vás občerstvenie na podujatie " Zahrajte mi muzikanti 2018" : 200 kusov obložená bageta, 200 kusov nealko nápoj, 200 ks Bratislavské rožky Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 BAGETA-Ing. Gottschall 30104424 600,00 € 12.03.2018 12.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0027/18 Objednávame si u Vás lektorské služby patchworku, ktorý sa uskutoční 10.03. a 17.03.2018 v celkovom množstve 6 hodín/20 EUR - 1 hodina/ v celkovej cene 120.- EUR. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Iveta Krčmárová 46374795 120,00 € 09.03.2018 12.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0028/18 Objednávame si u Vás AV NOD Home vernostnú licenciu pre 12 ks PC na 1 rok. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 AT-CLIP s.r.o. 31413641 259,20 € 12.03.2018 12.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0029/18 Objednávame si u Vás prenájom osvetľovacej a ozvučovacej techniky na krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou Táliou v dňoch 14.-16.3.2018 v KD Senec. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Monada-Print,s.r.o. 47583428 1 000,00 € 12.03.2018 12.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0030/18 Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a dospelýchhrajúcich pre deti - Stretnutie s malou Táliou, ktorá sa uskutoční v dńoch 14.-16.03.2018 v KD Senec. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Penzión BAT 41021622 1 404,00 € 12.03.2018 12.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0031/18 Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a dospelých hrajúcich pre deti - Stretnutie s malou Táliou v dňoch 14.-16.3.2018 v KD Senec. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Penzión BAT 41021622 1 105,00 € 12.03.2018 12.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0032/18 Objedávame si u Vás prenájom priestorov Kultúrneho domu na realizáciu krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-16.03.2018. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 MESTO SENEC 00305065 1 400,00 € 12.03.2018 12.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0033/18 Objednávame si u Vás služby osvetľovacie a ozvučovacie na krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou Táliou v dňoch 14.-16.03.2018 v KD Senec. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Monada-Print,s.r.o. 47583428 2 000,00 € 12.03.2018 12.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0034/18 Objednávame si u Vás služby súvisiace s realizáciou krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-16.3.2018 v Kultúrnom dome v Senci. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 MsKS Senec 00350125 170,00 € 12.03.2018 12.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0035/18 Objednávame si u Vás "Cateringové služby MOS - Kultúrno kreatívne oživenie tradícií" projekt Heritage SK-AT na pracovné stretnutie projektových partnerov dňa 14.03.2018 v celkovej cene 624 EUR s DPH. Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Ivo Kratochvíľa 41491602 624,00 € 13.03.2018 13.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0036/18 Objednávame si u Vás konzekutívne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny zo slovenčiny do nemčiny na pracovnom stretnutí projektových partnerov dňa 14.03.2018 v celkovej cene 180 EUR. Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Agentúra DOV 35000856 180,00 € 13.03.2018 19.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0037/18 Objednávame si u Vás prenájom techniky - premietacej na krajskú súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018, ktorá sa uskutoční dňa 27.03.2018 v MsKs Senec. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 MsKS Senec 00350125 250,00 € 19.03.2018 19.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0038/18 Objednávame si u Vás prenájom priestorov (kinosála, zasadačka) a zariadenia v MsKS na krajskú súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018, ktorá sa koná dňa 27.03.2018. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 MESTO SENEC 00305065 500,00 € 19.03.2018 19.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0039/18 Objednávame si u Vás ozvučenie a osvetlenie podujatia Konc jak živé 2018, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome v Gajaroch dňa 24.03.2018 v čase od 12:00 do 20:00 hod.Cena: 700.- EUR. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 2m production s.r.o. 46322876 700,00 € 19.03.2018 19.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0040/18 Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov - pozvánky, plagáty - na krajskú súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018, ktorá sa koná dńa 27.03.2018. Cena: 100.- EUR. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 PRESI s.r.o. 44900091 100,00 € 20.03.2018 20.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0041/18 Objednávame si u Vás výrobu (príprava do tlače, tlač, väzba) neperiodickej publikácie - Spravodajca Cineama 2018 na krajskú súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018 dňa 27.03.2018. Cena spolu: 450.- EUR. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Jozef Ďatel 40032205 450,00 € 20.03.2018 20.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka
VO/0042/18 Objednávame si u Vás prenájom techniky - ozvučovacej: 2x reproduktory Yamaha 1000W activ a 1 handy mikrofón, na krajskú súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018, dňa 27.3.2018. Cena spolu: 250.-EUR. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Monada-Print,s.r.o. 47583428 250,00 € 20.03.2018 20.03.2018 PhDr. Anna Píchová Riaditeľ Objednávka