Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti


Informácie
  • Názov: Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti
  • IČO: 31103031
  • Adresa: Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 22

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
D/0111/24 účasť na webinári – Novela zákona o verejnom obstarávaní 18.06.2024 - 1 účastník Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 20.05.2024 17.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
D/0074/24 účasť na webinári – Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente 11.04.2024 - 2 osoby Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 80,00 € 12.04.2024 23.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
D/0043/24 účastnícky poplatok - účasť na webinári – Výberové konanie na riaditeľa školy a orgány školskej samosprávy, ktorý sa uskutočnil na 27.02.2024 - 7 osôb Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 280,00 € 27.02.2024 08.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0075/24/EO Webinár „Výberové konanie na riaditeľa školy a orgány školskej samosprávy“, ktorý organizuje Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka dňa 27.2.2024. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 280,00 € 26.02.2024 27.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0126/24/EO Zabezpečenie webinára „Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky – vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente“, ktorý sa uskutoční dňa 11.04.2024 pre 2 zamestnancov z Odboru školstva mládeže a športu. Účastnícky poplatok na osobu je 40,- €. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 80,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0171/24/EO Zabezpečenie webinára „Novela zákona o verejnom obstarávaní“, ktorý sa uskutoční dňa 18.06.2024 pre zamestnanca z Odb. Implementácie operačných programov. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 13.05.2024 14.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0310/23/EO Účasť na webinári „Financovanie školstva v roku 2024“, ktorý sa uskutoční dňa 10.11.2023 pre zamestnankyňu odboru školstva Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 09.11.2023 09.11.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Objednávka
0027/23/EO Dodanie novej publikácie " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023 " pre potreby oddelenia účtovníctva Úradu BSK v počte 3 ks. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 120,00 € 01.02.2023 02.02.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/0501/23 publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2023 - 3ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 120,00 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
D/0209/23 účastnícky poplatok - účasť na webinári - Financovanie školstva v roku 2024, ktorý sa uskutoční na 10.11.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
0139/22/EO Zabezpečenie účasti na online seminári "Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2022", ktorý sa uskutoční dňa 29. 04. 2022 v čase od 9,00 hod. pre dvoch zamestnancov z odd. školstva. Účastnícky poplatok na osobu je 40,- EUR. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 80,00 € 28.04.2022 28.04.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0225/22/EO Zabezpečenie účasti dvoch zamestnancov z právneho oddelenia na on-line seminári „Novely INFOZÁKONA účinného od 31.03.2022 a 15.07.2022, APLIKÁCIA V PRAXI SAMOSPRÁVY“, ktorý sa uskutoční dňa 30.06.2022 v čase od 9.00 do 14.00hod. Účastnícky poplatok na osobu je 40,00 EUR. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 80,00 € 29.06.2022 29.06.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0422/22/EO Zabezpečenie účasti zamestnanca z odd. účtovníctva na webinári „Pokladnica obce, mesta, VÚC, rozpočtovej a príspevkovej organizácie a obeh účtovných dokladov“, ktorý sa uskutoční dňa 13.12.2022 v čase od 09h.-15.30h. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 08.12.2022 12.12.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0353/22/EO Zabezpečenie publikácie pre novo zvolených poslancov BSK a to " Sprievodca kompetenciami volených predstaviteľov samosprávy 2022-2026 v počte 55 ks. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 825,00 € 28.10.2022 28.10.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/1352/22 publikácia: Miestna samospráva-Základné princípy fungovania IV-55ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 825,00 € 09.11.2022 16.11.2022 Faktúra
D/0234/22 WEBINÁR :Pokladnica obce, mesta,VÚC-13.12.2022-1 účastník Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
D/0107/22 ONLINE SEMINÁR-Novely infozákona účin. od 31.3.2022 a 15.7.2022-2 zamestnanci BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 80,00 € 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
D/0065/22 ONLINE SEMINÁR-financovanie regionálneho školstva-.29.4.2022--2 zamestnanci BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 80,00 € 05.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0360/21/EO Zabezpečenie účasti na online seminári " Hlavný kontrolór - kontrola škôl a školských zariadení ", ktorý sa uskutoční dňa 12. 11. 2021 pre dvoch zamestnancov z Útvaru hlavného kontrolóra Úradu BSK. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 80,00 € 11.11.2021 11.11.2021 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/1455/21 Online seminár-Hlavný kontrolór-kontrola škôl a škol.zariadení-12.11.2021 Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 52585212 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 80,00 € 18.11.2021 02.12.2021 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra