Kontakt

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru


Dúbravská cesta 11
84532 Bratislava

Telefón: 02/59306227
E-mail: suvba@centrum.sk